Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
C.I. PIGMENT YELLOW  [engelsk]    Kaliumsinkkromat [norsk]    Sinkkaliumkromat [synonym]   molekylformel: Ikke angitt
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap