Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CA [engelsk]    sertifiseringsinstans [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 959 omtrentlig(e)
Cap [norsk]    (se renteopsjon)
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
cap [engelsk]    lue [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Car [engelsk]    Bil [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cat [engelsk]    Katt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
CAL [engelsk]    klientadgangslisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ca. [forkortelse/akronym]    cirka el. sirka [norsk]   (siden forkortelsen må være med c, anbefaler vi cirka)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CAD [forkortelse/akronym]    canadiske dollar [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
cal [forkortelse/akronym]    kalorier [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CAT [forkortelse/akronym]    computed axial tomography [norsk]   se CT
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Call [norsk]    Call [engelsk]   Når en spiller bestemmer seg for å se den forrige innsatsen.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Cart [engelsk]    Kjerre [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
feca [spansk]    løgn [norsk]   Løgn(er), et falsk argument. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Fequero(a), cuento, cuentero.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cash [engelsk]    kontant [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Mica [latin]    krumme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cave [latin]    Beware! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
cake [engelsk]    kake [norsk]   gâteau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
caps [norsk]    skyggelue, kaps [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
case [norsk]    kasus, tilfelle, sak, eksempel(tilfelle) [avløserord]   jf. case study
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cape [engelsk]    forberg, odde, nes [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
calm [engelsk]    stillhet, sinnsro; rolig; berolige, roe seg [norsk]   [kaam] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cast [engelsk]    typeomforming [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
call [engelsk]    kalle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    anrop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    ringe opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call [engelsk]    Ring opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CAPI [norsk]    CAPI [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
case [engelsk]    sak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
case [engelsk]    kasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash [engelsk]    kontant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cask [engelsk]    container  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
pica [norsk]    pc [forkortelse/akronym]   (typografi)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
PTCA [norsk]    percutaneous transluminal coronary angioplasty [engelsk]   PTCA [akronym]   Utvidning av trange deler av koronaårene, ved hjelp av en oppblåsbar ballong på et kateter innført med ledesonde fra perifèr pulsåre.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
pica [norsk]    pica [med. el. latin]   Syklig lyst til å spise ting som ikke regnes for å være mat.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
PTCA [med. el. latin]    angioplastikk [norsk]   Behanlingsmetode hvor man går inn i en blodåre i lysken og fører et instrument opp i hjertet via blodåren. Deretter kan man sprøyte inn kontrastvæske for røntgen eller blokke opp en blodpropp.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Derivatordliste © Oslo Børs
cable [engelsk]    ankertau [norsk]   ankertaug [dansk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Cans  [engelsk]    Bokser [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Catch [engelsk]    Fangst [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cabin [engelsk]    Hytte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cable [engelsk]    Kabel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Café [engelsk]    Veikro [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
caile [spansk]    Dette er er ord som ikke har noe opphav fra engelsk eller spansk. Det brukes av Puertorikanere når man roper på noen. Som "kom hit".
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
camon [spansk]    (camón) En som har hatt mange seksuelle partnere over lang tid.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
choca [spansk]    Når noe plager deg og tankene begynner å vandre.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Canus [latin]    grå [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cavus [latin]    hul [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
carte [fransk]    meny [norsk]   menu [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
carpe [fransk]    karpe [norsk]   carp [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
capon [engelsk]    kapun [norsk]   chapon [fransk]   (oppfetet, kastrert hane)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cache [norsk]    Hurtigmine. For midlertidig lagring av data.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
catch [engelsk]    fangst, grep [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
cater [engelsk]    levere mat til, beverte; dekke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cause [engelsk]    årsak, grunn; sak; forårsake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
caron [norsk]    háček/caron [engelsk]   ˇ [tegn]   (aksenttegn, háček)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cache [engelsk]    hurtiglager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
caret [engelsk]    sirkumfleks (tegnet ^), skrivemerke, innsettingspunkt [norsk]   Se også accent
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cache [engelsk]    hutrigbufre, bufre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cache [engelsk]    hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Canon [norsk]    (lat. styre) Den strengeste form for kontrapunkt. Etter en melodis utgangspunkt i en stemme, må alle påfølgende stemmer immitere den eksakte melodien (note for note), eller med bare minimale forandringer. Melodien må komponeres slik at den lyder riktig når den blir spilt opp imot seg selv. Imitasjonen kan begynne i en annen tonehøyde, men da må resten av notene også forandres til den nye tonehøyden. Canon'er vanligvis del i et større verk. Den kanskje mest berømte samling av canon'er finner man i Bach's "Musikalske offer". "Ro, ro, ro din båt" er et familiært eksempel på en canon.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
carne [italiensk]    kjøtt [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
CA125 [norsk]    CA125 [med. el. latin]   Stoff som ofte er forhøyet ved visse krefttyper, da særlig kreft i eggstokkene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
calor [med. el. latin]    kalor [norsk]   Varme, temperaturstigning.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Cahci [samisk]    Vann [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Catsi [samisk]    Vann [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Lakca [samisk]    Fløte [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
cagan [kåfjordsamisk]    tjeld [norsk]   (pl.: caganat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bahca [samisk]    bitter [norsk]   (a) (-hccag-, att bahca) //gárkkis (-rkás-, att gárkkis) 'svært bitter'; bažáskan (om sinnelag) //bažáskit 'bli bitter' //ale su geažil bažás nuppiid olbmuide 'bli ikke bitter på andre på grunn av ham'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
cakca [samisk]    høst [norsk]   (s) (-vcc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
CAC-40 [norsk]    Indeks fra børsen i Paris.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Captan [norsk]    1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(TRICHLOROMETHYL)THIO]- [engelsk]   molekylformel: C9H8Cl3NO2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Carrot [engelsk]    Gulrot [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Career [engelsk]    Karriere [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
cabron [spansk]    Esta cabrón har betydningen, det går bra.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cangri [spansk]    En som kan kle seg bra, se bra ut. .
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cancel [norsk]    Hvis du har skrevet en artikkel du ikke lenger vil skal være publisert, kan du kansellere artikkelen. Det finnes et menyvalg eller en hurtigtast for dette i de fleste programmer. Ønsker du å kansellere en melding må det gjøres raskt, det er lite poeng i å kansellere artikkelen flere timer etter at den forlot newsreaderen. Se også supersede.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Casing [norsk]    Forre og aktre casing. "Dekket" foran og aktenfor tårnet på undervannsbåt, bygget oppå skroget.
Maritim ordliste © MaritimStart
cambio [spansk]    skifte [norsk]   Vektskifte, dvs skifte vekten fra den ene foten til den andre.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Caveat [latin]    Let him/her beware [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Alpaca [engelsk]    Alpakka [norsk]   Lama pacos [latin]   Vanlig i Andesfjellene (Trolig kun tamme dyr)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
calmar [fransk]    tiarmet blekksprut [norsk]   squid [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
caille [fransk]    vaktel [norsk]   quail [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
canard [fransk]    and [norsk]   duck [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
capers [engelsk]    kapers [norsk]   câpres [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cassis [fransk]    solbær [norsk]   black currant [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
campus [norsk]    skolegrend, bedriftsgrend, (kunnskaps-, teknologi-, studie- osv.) -park, kampus [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
canyon [norsk]    gjel, kløft, juv [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cabana [engelsk]    hus, hytte, badehus [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
calves [engelsk]    legger [norsk]   [kaavs] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
casual [engelsk]    flyktig, nonchalant, tilfeldig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
caveat [engelsk]    advarsel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cancel [engelsk]    avbryte, annullere, kansellere [norsk]   (kansellere et innlegg på USENET)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Canada [norsk]    Canada [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cancel [engelsk]    avbryte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caking [engelsk]    sammenkitting [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Canada [norsk]    Kanada [FEIL]   Men: kanadisk el. canadisk, kanadier el. canadier. Ellers: kanadagås, kanadahettemåke, kanadarøye)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
carote [italiensk]    gullrøtter [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
caffè [italiensk]    kaffe [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
camera [italiensk]    rom [norsk]   (f.eks på hotell)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Cancer [norsk]    kreft
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Cancer [norsk]    Kreft. En sykdom hvor celler vokser ukontrollert og kan spre seg til andre deler av kroppen
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cancer [med. el. latin]    kreft [norsk]   cancer [engelsk]   Samlebetegnelsen for alle ondartede krefttyper.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bákca [kåfjordsamisk]    leppe [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lákca [kåfjordsamisk]    fløte  [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
nákca [samisk]    evne [norsk]   (s) (-vcc-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3: šiega návccat 'gode evner'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
cakkas [samisk]    oppspilt [norsk]   (a) (-ggas-, att cakkas) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)48: njálbmecakkahat 'oppspilt gap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
CALCIUM [engelsk]    Kalsium [norsk]   molekylformel: Ca
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
capsize [engelsk]    kantre [norsk]   Svensk manøver [synonym]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
capstan [engelsk]    gangspill [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
captein [engelsk]    kaptein [norsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Caravan [engelsk]    Campingvogn [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Caramel [engelsk]    Karamell [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
candela [spansk]    brann eller flamme, varme, lidenskap.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
caserio [spansk]    nabolag [norsk]   hood [engelsk]   Nabolaget, The hood, el barrio, the projects.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Caninus [latin]    som hører til en hund [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carneus [latin]    kjøttfull, kjøttfarget [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caridea [latin]    Reker  [norsk]   Shrimps [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Capelin [engelsk]    Lodde  [norsk]   Mallotus villosus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
capelan [fransk]    kolje, sypike [norsk]   haddock, poor cod [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
carotte [fransk]    gulrot [norsk]   carrot [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cabbage [engelsk]    kål [norsk]   chou [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
candela [norsk]    (cd). Enhet for lysintensitet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
casting [norsk]    Engelsk for det å finne/skrive kontrakt med ulike personer til å besette ulike roller.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
cabinet [norsk]    kabinett [avløserord]   ("skalet" til datamaskinen, telefonen o.l.)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
calling [norsk]    dørtelefon [avløserord]   (på hus)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
carport [norsk]    åpen garasje, bilbås [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
catwalk [norsk]    motemolo [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
call up [engelsk]    påkalle, tilkalle; vekke til live; innkalle; ringe til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
capture [engelsk]    erobre; ta til fange; fengsle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
caution [engelsk]    forsiktighet; advarsel; advare [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
caption [engelsk]    bildetekst [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
catalog [engelsk]    katalog [norsk]   (men ellers bare "mappe")
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Cabaret [engelsk]    Kabaret [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caching [engelsk]    hurtigbufring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capital [engelsk]    kapital [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caption [engelsk]    bildetekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capture [engelsk]    ta opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascade [engelsk]    overlappet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog [engelsk]    katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog [engelsk]    katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jamaica [norsk]    Jamaica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replica [engelsk]    replika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replica [engelsk]    replika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caldera [norsk]    caldera [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
caching [engelsk]    hurtiglagring, RAM-lagring, caching [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
caliper [engelsk]    gaffel, krumpasser [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
care of [engelsk]    c/o [forkortelse/akronym]   (boende hos)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Cadenza [norsk]    En virtous passasje vanligvis å finne nær slutten av en konsert-del eller en vokal arie. Candenzaen er ofte basert på et stykkes tema. I den klassiske og romantiske perioden ble det forventet at uttøverne skulle improvisere eller lage sine egne candenzaer, selv om Mozart begynte å skrive cadenzaer for noen av sine piano-konserter.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Calando [norsk]    Gradvis avtagende i styrke og tempo.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
caraffa [italiensk]    karaffel [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Cachexi [norsk]    Avmagring grunnet kreft eller annen sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
capsula [med. el. latin]    kapsel [norsk]   a) Hinne av bindevev som kler visse organer, f.eks. nyrene. b) Visse legemidler er lagt inn i en oppløselig kapsel, slik at innholdet ikke løser seg opp før det er kommet i magesekken, eller enda lenger ned i fordøyelseskanalen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
caibmat [samisk]    flire [norsk]   (v) (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Captafol [norsk]    1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(1,1,2,2-TETRACHLOROETHYL)THIO]- [engelsk]   molekylformel: C10H9Cl4NO2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
cardigan [engelsk]    jakke [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
caravela [synonym]    kravel [norsk]   carvel [engelsk]   Kravell byggede skip 2 ,3 eller 4 master. Fokkemasten har råseil og de aktre latinerseil. (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
cabezear [spansk]    å gi/ utføre oralsex på en mann. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Cabezeo, capotear, capoteo.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cableway [engelsk]    taubane [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
cashbook [engelsk]    kassabok [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
candombe [spansk]    Musikkstil som var en inspirasjonskilde for tango
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Canis, - [latin]    hund [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carpalis [latin]    som hører til hånden [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caudalis [latin]    som hører til halen [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caproide [latin]    Villsvinfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. villsvinfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Capybara [engelsk]    Flodsvin [norsk]   Hydrochoerus hydrochaeris [latin]   10 str Explorer’s Inn-TRC 7. og 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capybara [engelsk]    Flodsvin [norsk]   Hydrochaeris hydrochaeris [latin]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carrelet [fransk]    rødspette [norsk]   plaice [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
catering [norsk]    matlevering; selskapsmat; keitering [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
casualty [engelsk]    ulykke; offer, skadet (person) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cauldron [engelsk]    gryte, stor gryte [norsk]   (f.eks: heksegryte)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cautious [engelsk]    forsiktig, forbeholden, varsom [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
calendar [engelsk]    kalender [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
category [engelsk]    kategori [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
calendar [engelsk]    kalender [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callable [engelsk]    kan kalles [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cambodia [engelsk]    Kambodsja [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cameroon [engelsk]    Kamerun [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
campaign [engelsk]    kampanje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity [engelsk]    kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Capacity [engelsk]    Kapasitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Case No. [engelsk]    saksnr. [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
category [engelsk]    kategori [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Category [engelsk]    Kategori [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dominica [norsk]    Dominica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity [engelsk]    kapasitet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
causeway [engelsk]    (vei)fylling over vann [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cavities [engelsk]    hulrom [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
camphene [engelsk]    kamfen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
calculus [engelsk]    integral- og differensialregning(en) [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
calculus [engelsk]    kalkulus(en) [norsk]   (subst.) (integral- og differensialregning)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Cadillac [norsk]    Caddillac, Cadilac [FEIL]   (bilmerket)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bistecca [italiensk]    biff, kjøttskive [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
cataract [norsk]    grå stær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Carcinom [norsk]    Kreft som har oppstått i huden eller hudlag over hud og slimhinner. Det er mange typer carcinomer: 1) Adenocarcinom: Kreft som utgår fra kjertelvev fra bryst, bronkier, tarmer og bukspyttkjertel; 2) Basalcellecarcinom: Kreft som starter i et av de ytre hudlagene; 3) Bronkogent carcinom: Kreft som begynner i bronkiene, dvs. luftrørene i lungene ;4) Cervicalt carcinom: Kreft som begynner i livmorhalsen; 5) Kolorektalt carcinom: Kreft som starter i tykk- eller endetarmen; 6) Endometrie carcinom: Kreft som starter inne i livmoren; 7) Plateepitelcarcinom: Kreft som utgår fra epitelialt vev fra slimhinne eller hudl
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cachexia [med. el. latin]    kakeksi [norsk]   Sterk avmagring og særs dårlig allmenntilstand. Ses hos personer med langtkommen alvorlig sykdom (kreft, aids).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
calculus [med. el. latin]    calculcus [norsk]   Liten sten.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cash flow [engelsk]    Kontantstrøm [norsk]   Netto pengestrøm i en definert periode. Omfatter alle inn- og utbetalinger knyttet til drift, investeringer, innbetaling av ny egenkapital og annen finansiering (låneopptak mv.)
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Cantonese [engelsk]    kantonesisk [norsk]   kinesisk språk i provinsen Guangdong
Liste over navn på språk © Språkrådet
calculate [engelsk]    beregne [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
canyengue [spansk]    Gammel måte å danse tango på, minner litt om milonga med kortere skritt og høyere løfting av føttene.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Candidans [latin]    skinnende hvit [norsk]   verb. pres.part
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caroticus [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carpus, - [latin]    håndrot, fotrot [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cavum, -i [latin]    hule, hulrom [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carapidae [latin]    Snyltefiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. snyltefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Pica pica [latin]    Skjære [norsk]   Black-billed Magpie [engelsk]   Mai Po, str Tengchong-Baoshan, vanligere fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pica pica [latin]    Skjære [norsk]   Black-billed Magpie [engelsk]   Vanlig Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cape Teal [engelsk]    Kappand [norsk]   Anas capensis [latin]   Our only sighting was of 10 birds at Lake Bogoria 23/11. Most likely also present at Lake Nakuru 20/11, but the heavy rain prevented us from looking for them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cape Rook [engelsk]    Smalnebbkråke [norsk]   Corvus capensis [latin]   Common and widespread, but mostly not seen in high numbers. The best days were 23/11 when we noted 10 birds en route to Kitale and 30/11 with 10-15 birds en route to Nairobi (most seen between the towns of Narok and Mai Mahu).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cape Hare [engelsk]    Kapphare [norsk]   Lepus capensis [latin]   4 hares seen well were identified to this species at Lake Baringo 21/11, but a great number of hares remained unidentified. Hares were particularily numerous at the night game-drive at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, but also at Lake Baringo.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cassoulet [fransk]    gryterett [norsk]   casserole dish [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
casserole [engelsk]    gryte(-rett) [norsk]   marmite [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cabillaud [fransk]    torsk, skrei [norsk]   cod [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cake, pie [engelsk]    kake, terte [norsk]   tarte [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
canyoning [norsk]    juving, juvvandring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cardphone [norsk]    korttelefon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cataclysm [engelsk]    voldsom omveltning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
calculate [engelsk]    beregne, kalkulere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
calibrate [engelsk]    justere, sette oppstartsinnstillinger, finne de beste innstillingene e.l, (teknisk:) kalibrere [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
call sign [engelsk]    kallesignal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Caller ID [engelsk]    Oppringer-ID [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Caps Lock [norsk]    CAPS LOCK [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Caps Lock [norsk]    CAPS LOCK key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Case Type [engelsk]    Sakstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow [engelsk]    kontantstrøm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascading [engelsk]    komme brusende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cataclysm [engelsk]    kataklysme, katastrofe [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Cardstock [engelsk]    kartong [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
cachectic [engelsk]    fysisk nedbrutt, avkreftet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cash flow [engelsk]    nettoinntekt, nettoprofitt, profittstrøm, cash flow, [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cand.mag. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Cantabile [norsk]    (it, syngende) Musikk uttøvd i en syngende stil. Termen kan påplusses en tempo-markering, "andante cantabile" f.eks., eller den kan plaseres over en melodisk linje.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
calcaneus [norsk]    calcaneus [med. el. latin]   Hælen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cartilago [med. el. latin]    brusk [norsk]   Brusk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cataracta [med. el. latin]    katarakt [norsk]   Fordunkling av linsen i øyet. Medfører at synet går ned. Kan opereres.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ca = cirka [norsk]    approx [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cat – ca [ISO-koder]    katalansk [norsk]   Catalan [engelsk]   romansk språk i Catalonia i Spania
Liste over navn på språk © Språkrådet
cargo ship [engelsk]    lasteskip [norsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
castellano [spansk]    spansk språk [norsk]   Navnet på språket som snakkes i Spania og i det "spansktalende " Latinamerika.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Canalis, - [latin]    kanal [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caseus, -i [latin]    ost [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cauda, -ae [latin]    hale [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cavernosus [latin]    med mange hulrom [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cat Sharks [engelsk]    Rødhaifamilien  [norsk]   Scyliorhinidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Carangidae [latin]    Taggmakrellfamilien [norsk]   Familie (bl.a. pilotfisk, taggmakrell/hestemakrell, gaffelmakrell)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Carpe diem [latin]    Seize the day [engelsk]   (opportunity) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cave canem [latin]    Beware of the dog [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vis comica [latin]    Sense of humour [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Canvasback [engelsk]    Kanvasand [norsk]   Aythya valisineria [latin]   2 FF Agency Lake - OR 23.6., Overraskende fåtallig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carjacking [norsk]    bilkapring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
case study [norsk]    kasusstudie, tilfellestudie, eksempelstudie [avløserord]   jf. case
Norske avløserord for importord © Språkrådet
call forth [engelsk]    fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
casualties [engelsk]    sårede, tilskadekomne, ofre; falne og savnede, døde og sårede; tap [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Antarctica [engelsk]    Antarktis [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cache file [engelsk]    hurtigbufferfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cake paper [engelsk]    kakepapir, kakepapir [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calculator [engelsk]    kalkulator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Calculator [engelsk]    Kalkulator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cape Verde [engelsk]    Kapp Verde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cardholder [engelsk]    kortinnehaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caret unit [engelsk]    innsettingsenhet, innsettingsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Costa Rica [norsk]    Costa Rica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calibrated [engelsk]    kalibrert, tall-kontrollert [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
calmodulin [engelsk]    kalmodulin [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Costa Rica [norsk]    Kosta Rica [FEIL]   (Men: costaricaner el. kostarikaner, costaricansk el. kostarikansk)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
caffelatte [italiensk]    kaffe med varm melk  [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
catalepsia [med. el. latin]    katalepsi [norsk]   Umiddelbar og ukontrollert avslapping av musklene (tap av muskeltonus). Pasienten synker sammen av sinnsbevegelser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cannon, gun [engelsk]    kanon [norsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
calculation [engelsk]    beregning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Camera, -ae [latin]    kammer [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Canthus, -i [latin]    øyenkrok [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cardia, -ae [gresk]    hjerte [norsk]   (også magemunn)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carina, -ae [latin]    kjøl [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tinca tinca [latin]    Suter [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Canadarøye [norsk]    Salvelinus namaycuch [latin]   sjelden, ferskvann (utsatt) (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Capros aper [latin]    Villsvinfisk [norsk]   sjelden, marin (beinfisker, st. petersfisker, villsvinfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Careproctus [latin]    Nordlig ringbuk / Liten ringbuk [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Casus belli [latin]    An act used to justify war [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Casus belli [latin]    Event of war [engelsk]   (that is the justification for, or the cause of war)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Res publica [latin]    The public thing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Anas crecca [latin]    Krikkand [norsk]   Common Teal [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas crecca [latin]    Krikkand [norsk]   Common Teal [engelsk]   Daglig ved Keoladeo og opptil 600 ble estimert19.2. Deretter 50 ved Bund Baretha, 10 ved Agra, 200 ved Corbett 26.2. og 300 ved Sultanpur.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cape Petrel [engelsk]    Flekkpetrell / Kappdue [norsk]   Daption capense [latin]   200+ Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Diuca diuca [latin]    Diukaspurv [norsk]   Common Diuca-Finch [engelsk]   5 Yavi 17.11., 5 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Camposspurv [norsk]    Grassland Sparrow [engelsk]   Ammodramus humeralis [latin]   1 JVG 19.11., 1 Otamendi 28.11., 2-3 Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus enca [latin]    Arkipelkråke [norsk]   Slender-billed Crow [engelsk]   Opptil 5+ ind Sukau 12.-14., opptil 5 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cauliflower [engelsk]    blomkål [norsk]   chou-fleur [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
candela/m² [norsk]    (cd/m²). Enhet for luminans (s.d.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
caterpillar [engelsk]    sommerfugllarve, kålorm [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
calibration [engelsk]    justering, oppstartsinnstilling, (teknisk:) kalibrering [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cable modem [engelsk]    kabelmodem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cable range [engelsk]    kabelområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cached page [engelsk]    hurtigbufret webside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carbon copy [engelsk]    kopi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog set [engelsk]    katalogsett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
categorizer [engelsk]    kategoriserer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cataclastic [engelsk]    kataklastisk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
case record [engelsk]    journal [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Capriccioso [norsk]    Lunefull
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
cancer pulm [med. el. latin]    lungekreft [norsk]   Ondartet kreft på lungene. Finnes flere typer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Castañuelas [spansk]    [kastan-JOE-lass] Kastanjetter
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
CARBON BLACK [engelsk]    Karbon (carbon black) [norsk]    Carbon Black [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
cable needle [engelsk]    hjelpepinne/hj.p [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cast on (CO) [engelsk]    legg opp [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
omtrent / ca [norsk]    approximately [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Capital base [engelsk]    Ansvarlig kapital [norsk]   Ansvarlig kapital omfatter kjernekapital og tilleggskapital. Dette består av ansvarlige lån etter fradrag av bokført verdi av aksjer i de heleideforsikringsselskapene. Forsikringsselskapene har egne kapitalkrav.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
carvel-built [engelsk]    kravellbygd [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Cabbage head [engelsk]    Kålhode [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
casting vote [engelsk]    dobbeltstemme [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Calix, -icis [latin]    beger [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Capillus, -i [latin]    hodehår [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caput, -itis [latin]    hode [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caro, carnis [latin]    kjøtt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Caverna, -ae [latin]    hulrom [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Causa mortis [latin]    Death Cause [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fides punica [latin]    Treachery [engelsk]   (Livy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   20+ Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caspian Tern [engelsk]    Rovterne [norsk]   Sterna (Hydroprogne) caspia [latin]   1 Ellis Beach 12.11., 15 Fong-on Bay 16.11., opptil 100 Cairns 17.-19.11., 1 Peterborough 1.12. og 1 Wilsons Prom 6.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canada Goose [engelsk]    Kanadagås [norsk]   Branta canadensis [latin]   Vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caspian Tern [engelsk]    Rovterne [norsk]   Sterna caspia [latin]   OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calypte anna [latin]    Rødmaskekolibri [norsk]   Anna's Hummingbird [engelsk]   1 par Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Mai Po, Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caspian Tern [engelsk]    Rovterne [norsk]   Sterna caspia [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carrion Crow [engelsk]    Svartkråke [norsk]   Corvus corone [latin]   Str Songpan-Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caspian Tern [engelsk]    Rovterne [norsk]   Sterna caspia [latin]   Henholdsvis 2, 1 og 1 Happy Island 7., 9. og 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nasua narica [latin]    Hvitnesebjørn [norsk]   White-nosed Coati [engelsk]   1 Golfito skogsvei 23/2, 1 Carara 24/2, 2 Monteverde 27/2, vanlig ss 28/2, 1 ss 29/2, vanlig La Selva 1/3, 1 Tapantí 3/3, vanlig Monteverde 9/3, vanlig Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caspian Gull [engelsk]    Kaspimåke [norsk]   Larus cachinnans [latin]   Opprinnelig bestemt til gulbeingråmåke, Yellow-legged Gull Larus cachinnans. Etter en større “ryddejobb” i gråmåke- / silde-måkekomplekset har gulbeingråmåke fått det latinske navnet Larus michahellis. Ett ind. som fløy forbi ved Okhla, Delhi 4.3. var turens eneste observasjon.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   En og ti i Keoladeo hhv. 19. og 21.2. og 60 på vei ut mot Bund Baretha 22.2. Arten var ekstremt vanlig i jordbruksområdene i lavlandet og svært mange ble sett fra bussen på transportstrekningene. Beste dagen var 25.2. underveis mot Ramnagar; denne dagen ble 1000 ind. foreslått på loggen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canis aureus [latin]    Gullsjakal [norsk]   Golden Jackal [engelsk]   Ett til seks ind. sett eller hørt daglig i Keoladeo. I Dhikala, Corbett 1-2 ind. 26. og 27.2., etter alt å dømme tilhørende en annen underart enn dyrene i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capped Heron [engelsk]    Kalotthegre [norsk]   Pilherodius pileatus [latin]   1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 str Pantiacolla-Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   50+ Eco Amazonia 3.9., 3 str Eco Amazonia-Pto. Maldonado 6.9., 1 str TRC-Explorer’s Inn 9.9., 1 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Habia rubica [latin]    Rødkronemaurtanagar [norsk]   Red-crowned Ant-Tanager [engelsk]   4 TRC 9.9., 2 Explorer’s Inn 10.9., 2 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus cela [latin]    Gulgumpkasik [norsk]   Yellow-rumped Cacique [engelsk]   Vanlig øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Common and widespread: seen in good numbers at suitable habitat on a total of 11 days throughout the trip (not recorded in forested areas in western Kenya or at the coast). We did not estimate any number for the species on several days.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caspian Tern [engelsk]    Rovterne [norsk]   Sterna caspia [latin]   Fairly numerous at the Sabaki River, Malindi 3/12 and we logged 30 birds here this day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Habia rubica [latin]    Rødkronemaurtanagar [norsk]   Red-crowned Ant-Tanager [engelsk]   H Salto Incartado 1.12., 2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 4-5 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cavia aperea [latin]    Brazilian Guinea-pig (Pampas Cavy) [engelsk]   (En marsvinart) 2-3 Chancani Rd 23.11., 5+ Ibera 29. og 30.11., 2-3 Iguazú 3. og 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Egret [engelsk]    Kuhegre [norsk]   Bubulcus ibis [latin]   Spredte observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cabinet file [engelsk]    CAB-fil, kabinettfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Manager [engelsk]    Samtalebehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash receipt [engelsk]    kvittering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog data [engelsk]    katalogdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Caymanøyene [norsk]    Cayman Islands [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carbonaceous [engelsk]    karbonholdig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
carragheenan [engelsk]    karragenan [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fumed silica [engelsk]    høydispers kiselsyre, høydispers silika [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cadogan, Sir [engelsk]    Ridder Callagal [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
cancer renis [med. el. latin]    nyrekreft [norsk]   Ondartet kreft i nyrene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Cappa niedda [samisk]    Pen jente [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
fanas; vanca [samisk]    båt [norsk]   (s) 1. (-tnas-); 2. Lg: (-ncc-) //fanasšlidas (-htas-) 'utett gammel båt'; gehpot (-h-) 'lettstaket elvebåt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Cash register [engelsk]    Kassa-apparat [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cabinet maker [engelsk]    Møbelsnekker [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
capital funds [engelsk]    kapital [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
capital goods [engelsk]    produksjonsmidler [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
call the roll [engelsk]    foreta navneopprop [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
call the roll [engelsk]    navneopprop, foreta [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Capitulum, -i [latin]    lite hode [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Carcharinidae [latin]    Gråhaifamilien [norsk]   Familie (bl.a. blåhai, gråhai, hvitflekket glatthai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Callionymidae [latin]    Fløyfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. vanlig fløyfisk, flekket fløyfisk, liten fløyfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Caveat emptor [latin]    Let the buyer beware [engelsk]   (He buys at his own risk)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Lingua franca [latin]    French tongue [engelsk]   the common or universal language
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Canyon Towhee [engelsk]    Ravinetovi [norsk]   Pipilo fuscus [latin]   1 ind Kenton - OK og 2 ind Cimarron Valley - NM 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canis latrans [latin]    Prærieulv [norsk]   Coyote [engelsk]   1 ind Wray - CO 9.6., 3 ind ved Cimarron City - NM 10.6. og en ulende flokk hørt Colorado NM - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aythya nyroca [latin]    Hvitøyeand [norsk]   Ferruginous Pochard [engelsk]   1 par Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alba [latin]    Sandløper [norsk]   Sanderling [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Porzana fusca [latin]    Kastanjerikse [norsk]   Ruddy-breasted Crake [engelsk]   Henholdsvis 3 og 9 Beidaihe 21. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alba [latin]    Sandløper [norsk]   Sanderling [engelsk]   Relativt vanlig Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas georgica [latin]    Spisshaleand [norsk]   Yellow-billed Pintail [engelsk]   10+ Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alba [latin]    Sandløper [norsk]   Sanderling [engelsk]   30+ Pelagic 29.9., 5 Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alba [latin]    Strandløper [norsk]   Sanderling [engelsk]   Only one sighting: 8 birds flying by near Malindi Beach 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas georgica [latin]    Spisshaleand [norsk]   Yellow-billed Pintail [engelsk]   5+ Tafi del Valle 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alba [latin]    Sandløper [norsk]   Sanderling [engelsk]   1 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caatingaspett [norsk]    Green-barred Woodpecker [engelsk]   Colaptes melanochloros [latin]   Sett relativt ofte. Fugler som ble sett i nordlige, vestlige og sentrale områder og så langt øst som Ibera tilhører under-arten melanolaimus. Denne formen har, inntil nylig, blitt regnet som en fullgod art; Golden-breasted Woodpecker. Enkeltindivid av underarten melanochloros ble sett lengst nordøst, i henholdsvis Araucaria Prov. Park 1.12., og Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campo Flicker [engelsk]    Gullmarkspett [norsk]   Colaptes campestris [latin]   1 Graneros Town 22.11., 1 Icho Cruz 23.11., 5 Chancani 24.11., 5+ Parices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cattle Tyrant [engelsk]    Kvegtyrann [norsk]   Machetornis rixosus [latin]   2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 3 Chancani 24.11., 1 Ibera 29.11., 10+ ss 30.11., 2-3 Araucaria Prov. Park 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cave Swiftlet [engelsk]    Epidotsalangan [norsk]   Collocalia linchi [latin]   Vanlig i Kinabalu Park
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
capital asset [engelsk]    formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
caching proxy [engelsk]    mellomlagringstjener [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
calendar data [engelsk]    kalenderdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calendar item [engelsk]    kalenderelement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calendar year [engelsk]    kalenderår [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
campaign code [engelsk]    kampanjekode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
campaign item [engelsk]    kampanjeelement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Campaign Type [engelsk]    Kampanjetype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity load [engelsk]    kapasitetsbelastning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carrying cost [engelsk]    indirekte kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash discount [engelsk]    kontantrabatt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
local replica [engelsk]    lokal replika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carbonic acid [engelsk]    karbonsyre [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
carpetbacking [engelsk]    teppebunning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
can$ el. kan$ [forkortelse/akronym]    canadiske dollar [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
caffè freddo [italiensk]    iskaffe [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Cardiomyopati [norsk]    En sykdom som gjør at hjertet får for dårlig pumpeevne
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cardiomyopati [med. el. latin]    kardiomyopati [norsk]   Sykdom som affiserer hjertemuskulaturen. Kan være primær, dvs. at den oppstår alene, men den kan også være sekundær, f.eks. som følge av virus-eller bakterieinfeksjon, stoffskifteforstyrrelse eller alkoholmisbruk. Sykdommen manifesterer seg som hjertesvikt av varierende grad. Ved hypertrofisk c. er det en fortykkelse av hjertemuskelveggen i venstre hjertekammer. Kongestiv (dilatert) c. viser seg ved at kontraksjonsevnen til venstre hjertekammer er nedsatt. Den tredje typen kalles restriktiv cardiomyopati, og ved denne tilstanden blir hjertekammerveggen stiv og uelastisk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
calbmálagaid [samisk]    andsynes [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
CARBON DIOXIDE [engelsk]    Karbondioksid [norsk]   molekylformel: CO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
cable (braids) [engelsk]    flette [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Carotis, -idis [latin]    halspulsåre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cavitas, -atis [latin]    hule, hulrom [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cancer pagurus [latin]    Taskekrabbe  [norsk]   Crab [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Cadit quaestio [latin]    The question drops [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Camera obscvra [latin]    Hidden room [engelsk]   an early photographic or painting technique utilizing optical pinholes
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Carpe Cerevisi [latin]    Seize the beer! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Materia medica [latin]    Medical matter [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ardea pacifica [latin]    Hvithodehegre [norsk]   Pacific Heron [engelsk]   10+ og 5 Hasties Swamp 14. og 15.11., 1 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11., 5-6 mellom Lake Cargelligo og Deniliquin 25.11., vanlig Deniliquin 26.-28.11., 2-3 Peterborough 1. og 2.12. og 1 Wilsons Prom 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gerygone fusca [latin]    Flekkhalegerygone [norsk]   Western Gerygone [engelsk]   2 Cocopara NP 25.11., 1 Deniliquin 26.11. og sett spredt mellom Deniliquin og Hopetoun 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gavia pacifica [latin]    Amerikastorlom [norsk]   Arctic Loon [engelsk]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ninox japonica [latin]    Northern Boobook [engelsk]   1 ind. oppholdt seg på Happy Island og ble sett fem dager.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris mauri [latin]    Beringsnipe [norsk]   Western Sandpiper [engelsk]   5 Tárcoles 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Columbina inca [latin]    Kaktusdue [norsk]   Inca Dove [engelsk]   10 Tárcoles 24/2, flere str La Cruz-Santa Rosa-Liberia 26/2, flere str Yomale-Monteverde 27/2, 2 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila heliaca [latin]    Keiserørn [norsk]   Imperial Eagle [engelsk]   Følgende observasjoner ble gjort: 15-20 ind. ved Keoladeo 19.2., 10 ind. her 20.2., to den 21.2. og 4 ind. 22.2. Den eneste obs. utenom Keoladeo var to ind. i Corbett 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sylvia curruca [latin]    Møller [norsk]   Lesser Whitethroat [engelsk]   Mellom 10 og 60 daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. I tillegg 10 ved Sat Tal 2.3., fem ved Sultanpur 4.3. og to ved Yamuna, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Sjeldnere enn foregående, men sett jevnlig i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coeligena inca [latin]    Rustbrystinka [norsk]   Gould’s Inca [engelsk]   2 Manu Road 13.9., 1 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capito auratus [latin]    Gilded Barbet [engelsk]   (Nylig splittet fra Black-spotted Barbet, Auroraskjeggfugl Capito niger) 1 Explorer’s Inn 9.-10.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., H Pantiacolla 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Netta peposaca [latin]    Peposacaand [norsk]   Rosy-billed Pochard [engelsk]   10+ Tafi del Valle 21.11., 2 Pampa del Achala 23.11., relativt vanlig Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes aura [latin]    Kalkunkondor [norsk]   Turkey Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
casserole dish [engelsk]    gryterett [norsk]   hochepot [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
case sensitive [engelsk]    skill mellom små og store bokstaver [norsk]   (versalfølsom)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Calendar Tasks [engelsk]    Kalenderoppgaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call answering [engelsk]    talemeldingsprogram, talemeldingsprogram, talemeldingsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calling device [engelsk]    oppringningsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
canonical name [engelsk]    kanonisk navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capital letter [engelsk]    stor bokstav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capitalization [engelsk]    kapitalisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capitalization [engelsk]    store bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capture buffer [engelsk]    registreringsbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capture device [engelsk]    opptaksenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cartridge font [engelsk]    kassettskrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascade delete [engelsk]    gjennomgripende sletting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascading hubs [engelsk]    overlappende huber [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
case-sensitive [engelsk]    (som) skiller mellom store og små bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog schema [engelsk]    katalogskjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
global replica [engelsk]    global replika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
café-au-lait  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Cancer in situ [norsk]    Svært tidlig stadium for kreft hvor det ennå ikke har oppstått spredning
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cancer cerebri [med. el. latin]    hjernekreft [norsk]   Ondartet kreft i hjernen. Finnes flere typer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
CARBON MONOXIDE [engelsk]    Karbonmonooksid [norsk]   molekylformel: CO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
caseria/cazeria [spansk]    jakt [norsk]   Det kan bety to ting. å jake på en partner/ jente, ellers ofte brukt i sammenhengen å jakte på blod eller for å drepe.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
cash management [engelsk]    likviditetsstyring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Canaliculus, -i [latin]    liten kanal [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Prionace glauca [latin]    Blåhai [norsk]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, gråhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Caveat venditor [latin]    Let the seller beware [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
California Gull [engelsk]    Præriegråmåke [norsk]   Larus californicus [latin]   UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis pinus [latin]    Stripesisik [norsk]   Pine Siskin [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alpina [latin]    Myrsnipe [norsk]   Dunlin [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sterna nilotica [latin]    Sandterne [norsk]   Gull-billed Tern [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo daurica [latin]    Amursvale [norsk]   Red-rumped Swallow [engelsk]   Ruili, Xiaguan, Emei Shan, str Yushu-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alpina [latin]    Myrsnipe [norsk]   Dunlin [engelsk]   Relativt vanlig Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sterna nilotica [latin]    Sandterne [norsk]   Gull-billed Tern [engelsk]   Vanlig Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   Meget vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo daurica [latin]    Amursvale [norsk]   Red-rumped Swallow [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   20+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendroica fusca [latin]    Hemlokkparula [norsk]   Blackburnian Warbler [engelsk]   1 Tapantí 2/3, 5 ss 4/3, 3 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris minuta [latin]    Dvergsnipe [norsk]   Little Stint [engelsk]   To dvergsniper ved Mansarovar, Keoladeo 21.2. og ett ind. ved Yamuna-elven, Delhi, 4.3. var turens eneste observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alpina [latin]    Myrsnipe [norsk]   Dunlin [engelsk]   Observasjonene var som følger, alle fra Keoladeo: 200 ind. 19.2., 50 ind. 21.2. og 2 ind. 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cercomela fusca [latin]    Brunskvett [norsk]   Brown Rock Chat [engelsk]   25 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 20 dagen etter (sett ved demningen og rundt palasset). Dessuten to underveis mellom Moradabad og Delhi 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo med opptil 50 ind. 21.2. Dessuten sett ved Bund Baretha 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo daurica [latin]    Amursvale [norsk]   Red-rumped Swallow [engelsk]   Fem ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. ved Mongoli 3.3. var turens eneste observasjoner.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Larosterna inca [latin]    Inkaterne [norsk]   Inca Tern [engelsk]   Vanlig Lima og Pelagic 29.9., enkelte Puerto Viejo og Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capped Conebill [engelsk]    Kalottkjeglenebb [norsk]   Conirostrum albifrons [latin]   10 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris minuta [latin]    Dvergsnipe [norsk]   Little Stint [engelsk]   A few scattered observations: 1 at Limuru Pond 18/11, 30 at Lake Bogoria 23/11 and 1 at Mida Creek, Watamu 5/12. In addition we found the Little Stint to be very numerous at the Sabaki River, Malindi 3/12 (thousands).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sterna nilotica [latin]    Sandterne [norsk]   Gull-billed Tern [engelsk]   Fairly common: 10 at Fisherman`s Camp, Lake Nakuru 19/11, 30 at Lake Nakuru 20/11, 50 at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 27/11 and 15 here 28/11 and about 50 at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   Common and widespread, seen regularily throughout the trip. Our highest daily totals were 100+ at Crater Lake, Naivasha 19/11 and 50 birds logged 30/11 (Masai Mara and Nairobi). We did not estimate numbers every day, though.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo daurica [latin]    Amursvale [norsk]   Red-rumped Swallow [engelsk]   15 birds noted 18/11 (Mt. Kenya and Limuru Pond), 3 in Lake Nakuru NP 20/11, 6-7 in Masai Mara 29/11, 2 in Masai Mara 30/11, 10 birds logged 1/12 (Athi Plains and Tsavo West NP) and 5 at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Delichon urbica [latin]    Taksvale [norsk]   Common House Martin [engelsk]   3 sightings: 1 bird on Mt. Kenya 18/11, 5 at the Crater Lake, Naivasha 19/11 and 1 in Lake Nakuru NP 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cape Robin-Chat [engelsk]    Kaffertrosteskvett [norsk]   Cossypha caffra [latin]   2 birds in our hotel garden in Nairobi our first morning 16/11 and quite common at Mt. Kenya with 2-4 birds seen daily here 17/11-19/11. Our last sighting was of one bird in the same hotel garden in Nairobi 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capped Wheatear [engelsk]    Beltesteinskvett [norsk]   Oenanthe pileata [latin]   Our first sighting was of 1 single bird at the Kinangop Plateau 19/11 and later we saw another at the Loita Plains (30/11).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canis mesomelas [latin]    Skaberakksjakal [norsk]   Black-backed Jackal [engelsk]   1 seen as we arrived at Masai Mara 28/11 were followed by 3 in the reserve 29/11 and 1 the last day here 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   5 Lago Pozuelos 16.11., 10+ Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thraupis sayaca [latin]    Sayacatanagar [norsk]   Sayaca Tanager [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sturnella loyca [latin]    Storlerketrupial [norsk]   Long-tailed Meadowlark [engelsk]   10 str Icho Cruz-Sierra Grande 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rustica [latin]    Låvesvale [norsk]   Barn Swallow [engelsk]   1 ind Sukau 13., 5+ ind str Sukau-Lahad Datu 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cash management [norsk]    likviditetsstyring [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
carcase/carcass [engelsk]    kadaver, åtsel; skjelett, ramme, råbygg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cardinal number [engelsk]    grunntall, kardinaltall [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
carriage return [engelsk]    linjeskift (tegn), retur (tast), vognretur (CR-tegnet) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Cake pan button [engelsk]    Kakeform-knapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call forwarding [engelsk]    viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call forwarding [engelsk]    Viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Someone... [engelsk]    Ring noen... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caption section [engelsk]    tittelinndeling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carriage return [engelsk]    returtegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial replica [engelsk]    delreplika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caffè corretto [italiensk]    kaffe tilsatt et par dråper alkohol [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
neuritis optica [norsk]    betennelse i synsnerven
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
carotisarterien [norsk]    arteria carotis [med. el. latin]   Hovedpulsåren på halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
calcar calcanei [med. el. latin]    hælspore [norsk]   Ossifikasjon (forbeining) av senefestene på hælbeinet. Kan gi smerter og hevelser. Tilstanden forekommer oftere hos pasienter med mb Bechterew eller andre reumatologiske lidelser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
calmmiid caggat [samisk]    glane [norsk]   (v) (-kk-) ’sperre opp øynene’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
CARBON DISULFIDE [engelsk]    Karbondisulfid [norsk]   molekylformel: CS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
cable needle, cn [engelsk]    hjelpepinne [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cash on delivery [engelsk]    etterkrav, betales ved levering [norsk]   akronym:COD
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
caminar/caminada [spansk]    gå/gange [norsk]   Å gå. Det mest sentrale i tango. Kan aldri øves nok.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Cartilago, -inis [latin]    brusk [norsk]   (gr. syn.: chondros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Callionymus lyra [latin]    Vanlig fløyfisk  [norsk]   Common dragonet [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Chamys islandica [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Callionymus lyra [latin]    Vanlig fløyfisk [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fløyfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Capable of crime [engelsk]    Doli capax [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Licentia poetica [latin]    Poetic licence [engelsk]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Limosa lapponica [latin]    Lappspove [norsk]   Bar-tailed Godwit [engelsk]   Opptil 50 Cairns 17.-19.11., 10 Philip Island 4.12. og 1 Corner Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacatua galerita [latin]    Gultoppkakadu [norsk]   Sulphur-crested Cockatoo [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mirafra javanica [latin]    Australlerke [norsk]   Singing Bushlark [engelsk]   2 v/Cocopara NP 25.11., 10-15 Deniliquin 26.11. og hørt Barham 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris pusilla [latin]    Sandsnipe [norsk]   Semipalmated Sandpiper [engelsk]   70-80 ind Bayocean Peninsula - OR 25.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cassin's Sparrow [engelsk]    Apasjespurv [norsk]   Aimophila cassinii [latin]   Relativt vanlig i Cimarron NG - KS 9. og 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa lapponica [latin]    Lappspove [norsk]   Bar-tailed Godwit [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Luscinia svecica [latin]    Blåstrupe [norsk]   Bluethroat [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis sinica [latin]    Orientfink [norsk]   Oriental (Grey-capped) Greenfinch [engelsk]   Songpan, Laoye Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus eos E [latin]    Eosrosenfink [norsk]   Streseman's (Pink-rumped) Rosefinch [engelsk]   5 ind Xiwu, 10+ Kanda Shan Gorge
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus thura [latin]    Krattrosenfink [norsk]   White-browed Rosefinch [engelsk]   Lijang, Xiahe, Mengda, str Kanda Shan Gorge-Maoshuan, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lonchura malacca [latin]    Svarthodenonne [norsk]   Black-headed (Chestnut) Munia [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris canutus [latin]    Polarsnipe [norsk]   Red Knot [engelsk]   Vanlig Happy Island. Største antall 1000+ den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa lapponica [latin]    Lappspove [norsk]   Bar-tailed Godwit [engelsk]   Meget vanlig Happy Island. Største antall 500+ den 7. og 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Luscinia svecica [latin]    Blåstrupe [norsk]   Bluethroat [engelsk]   Relativt fåtallig. Største antall 7 Happy Island 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis sinica [latin]    Orientfink [norsk]   Oriental Greenfinch [engelsk]   Henholdsvis 1, 5 og 2 Beidaihe 1., 2. og 21.5. 1 Happy Island 13. og 17.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis spinus [latin]    Grønnsisik [norsk]   Eurasian Siskin [engelsk]   1 Happy Island 7.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cairina moschata [latin]    Knoppand [norsk]   Muscovy Duck [engelsk]   1 Laguna de Arenal 29/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nomonyx dominica [latin]    Maskeand [norsk]   Masked Duck [engelsk]   1 F dammer ved San Vito 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Zenaida asiatica [latin]    Hvitvingedue [norsk]   White-winged Dove [engelsk]   5 i nærheten av Puntarenas 25/2, få str La Cruz-Santa Rosa-Liberia 26/2, 2 str Yomale-Monteverde 27/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Luscinia svecica [latin]    Blåstrupe [norsk]   Bluethroat [engelsk]   Mellom to og ti ind. sett daglig i Keoladeo, og fem ble loggført fra Bund Baretha 23.2. Dessuten fem ind. ved Yamuna, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prinia sylvatica [latin]    Indiaprinia [norsk]   Jungle Prinia [engelsk]   Ett ind. ved Keoladeo 20.2., fire ind. samme sted 23.2. og en ved Sur Sarovar 24.2. Arten er utbredt, men fåtallig (kanskje delvis pga forvekslingsrisk med orientprinia).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caracara plancus [latin]    Gribbkarakara [norsk]   Southern Caracara [engelsk]   1 str Cuzco-Ollantaytambo 1.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica ardesiaca [latin]    Andessothøne [norsk]   Slate-coloured Coot / Andean Coot [engelsk]   50+ Huacarpay Lake 11.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Heliornis fulica [latin]    Dvergsvømmerikse [norsk]   Sungrebe [engelsk]   1 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canyon Canastero [engelsk]    Ravinekurvfugl [norsk]   Asthenes pudibunda E [latin]   3 Santa Eulalia Valley 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cactus Canastero [engelsk]    Kaktuskurvfugl [norsk]   Asthenes cactorum E [latin]   1 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis atrata [latin]    Svartsisik [norsk]   Black Siskin [engelsk]   1 Marcopomacocha 31.8., 2 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia analis [latin]    Båndhalespurv [norsk]   Band-tailed Seedeater [engelsk]   1 Huacarpay Lake 11.9., 5 str Cuzco-Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apalis thoracica [latin]    Ringapalis [norsk]   Bar-throated Apalis [engelsk]   One of the premium birds at Wundanyi, Taita Hills 6/12 was 2 Bar-throated Apalis of the endemic form fuscigularis. This very distinct form of the Bar-throated Apalis is often regarded as a distinct species (an thus endemic to the Taita Hills), although not split by Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephaga flava [latin]    Svartlarveeter [norsk]   Black Cuckoo-shrike [engelsk]   Rather surprisingly many sightings throughout the trip: 1 in Mt. Kenya NP 17/11, 3 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11, 1 at the Elgeyo escarpment (en route to Kitale) 23/11, 4-5 in Saiwa Swamp NP 24/11, 2 at Mida Creek, Watamu 5/12 and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12. The bird on Mt. Kenya was of the yellow-shouldered morph.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cairina moschata [latin]    Knoppand [norsk]   Muscovy Duck [engelsk]   2 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caracara plancus [latin]    Gribbkarakara [norsk]   Southern Caracara [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chaco Chachalaca [engelsk]    Chacohokko [norsk]   Ortalis canicollis [latin]   5+ JVG 19. og 20.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica ardesiaca [latin]    Andessothøne [norsk]   Slate-coloured Coot [engelsk]   10+ Tafi del Valle 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris bairdii [latin]    Gulbrystsnipe [norsk]   Baird's Sandpiper [engelsk]   50+ Lago Pozuelos 16.11., 10+ Costanera del Sur 27.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis atrata [latin]    Svartsisik [norsk]   Black Siskin [engelsk]   2 Humahuaca Rd 15.11., 1 Humahuaca Rd Gorge 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capped Seedeater [engelsk]    Kalottfrøeter [norsk]   Sporophila bouvreuil [latin]   1 Santo Tomé 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia analis [latin]    Båndhalespurv [norsk]   Band-tailed Seedeater [engelsk]   2 Humahuaca Rd 16. og 17.11., 5 El Infiernillo 21.11., 5 Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo tahitica [latin]    Kystsvale [norsk]   Pacific Swallow [engelsk]   Relativt vanlig de fleste steder
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lonchura malacca [latin]    Svarthodenonne [norsk]   Black-headed Munia [engelsk]   20+ ind Kota Belud 11., 5 ind Sandakan 12., 3 ind Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
cave of creation [engelsk]    skapelsesgrotten [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
callback process [engelsk]    tilbakekallsprosess [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cable connection [engelsk]    kabeltilkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calculated field [engelsk]    beregnet felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calendar program [engelsk]    kalenderprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascading delete [engelsk]    gjennomgripende sletting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascading update [engelsk]    gjennomgripende oppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash on delivery [engelsk]    oppkrav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog property [engelsk]    katalogegenskaper [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
canonicalization [engelsk]    kanonisering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Costantino Rocca [norsk]    Constantino Rocca [FEIL]   (golfspiller)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
caffè macchiato [italiensk]    espresso med litt varm melk [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
candida albicans [med. el. latin]    gjærsopp [norsk]   Gjærlignende sopp som kan forårsake sykdom hos mennesker. Finnes ofte i munnen og underlivet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cardiotochografi [med. el. latin]    kardiotokografi [norsk]   Cardiotochografi (CTG) er en kontinuerlig måling av fosterets hjerteslag og pulsendring og riene i livmorhalsen til moren under fødselen. Målingene gjøres ved hjelp av to elektroder: Den ene festes på fosterets hode og den andre på morens lår. Resultatene vises grafisk på en skjerm.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cargo compartment [engelsk]    lasterom [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Carassiu auratuss [latin]    Gullfisk [norsk]   sjelden, ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aurora Musis amica [latin]    Dawn is friend of the muses [engelsk]   (Early bird catches the worm.)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Caesar or nothing [engelsk]    Aut Caesar aut nihil [latin]   i.e., all or nothing
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Caeca invidia est [latin]    Envy is blind [engelsk]   (Livy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Caro putridas es! [latin]    You're dead meat [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Intelligenti pauca [latin]    Few words suffice for he who understands [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cape Barren Goose [engelsk]    Hønsegås [norsk]   Cereopsis novaehollandiae E [latin]   6 og 1 Philip Island 4. og 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris acuminata [latin]    Spisshalesnipe [norsk]   Sharp-tailed Sandpiper [engelsk]   1 Fong-on Bay 16.11., opptil 300 Cairns 17.-19.11., 100-150 Deniliquin 27.11. og 100+ Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chalcophaps indica [latin]    Smaragddue [norsk]   Emerald Dove [engelsk]   1 Kingfisher Park 12.11., 3 Mt. Lewis 13.11., 1 Curtain Fig Tree NP 14.11., 1 Crater NP 15.11. og 1 Fong-on Bay 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myiagra cyanoleuca [latin]    Satengmonark [norsk]   Satin Flycatcher [engelsk]   1F Oak Beach 12.11. og 2MM Kinglake NP 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis chloris [latin]    Grønnfink [norsk]   European Greenfinch [engelsk]   2 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aplonis metallica [latin]    Metallstær [norsk]   Metallic Starling [engelsk]   Stor koloni ved Hasties Swamp 12.11., 50 Cairns 16.-19.11. og 5 Edmonton 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tringa melanoleuca [latin]    Plystresnipe [norsk]   Greater Yellowlegs [engelsk]   UT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chaetura pelagica [latin]    Skorsteinseiler [norsk]   Chimney Swift [engelsk]   10 ind Yuma/Wray - CO 8.6. og 5-10 ind Elkhart - KS 9. og 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cassin's Kingbird [engelsk]    Krattkongetyrann [norsk]   Tyrannus vociferans [latin]   2 ind El Vado - NM 12.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus ustulatus [latin]    Brunkinnskogtrost [norsk]   Swainson's Thrush [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus guttatus [latin]    Eremittskogtrost [norsk]   Hermit Thrush [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
California Towhee [engelsk]    Kaliforniatovi [norsk]   Pipilo crissalis [latin]   1 ind Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Passerella iliaca [latin]    Revespurv [norsk]   Fox Sparrow [engelsk]   1 ind Logan Canyon - UT 16.6. og 1 ind Salmon River Valley - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calcarius ornatus [latin]    Præriespurv [norsk]   Chestnut-collared Longspur [engelsk]   5 ind ved Harlowton - MT 18.6. og relativt vanlig Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calcarius mccownii [latin]    Skjoldspurv [norsk]   McCown's Longspur [engelsk]   2-3 par + 5 MM Twodot - MT 18.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis tristis [latin]    Gulstillits [norsk]   American Goldfinch [engelsk]   CO, NM, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis psaltria [latin]    Småstillits [norsk]   Lesser Goldfinch [engelsk]   Grønnrygget fargevariant sett i NM og OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris subminuta [latin]    Langtåsnipe [norsk]   Long-toed Stint [engelsk]   10+ Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris acuminuta [latin]    Spisshalesnipe [norsk]   Sharp-tailed Sandpiper [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Megalaima asiatica [latin]    Blåstrupeskjeggfugl [norsk]   Blue-throated Barbet [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yuhina zantholeuca [latin]    Grønntopptimal [norsk]   White-bellied Yuhina [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscicapa sibirica [latin]    Gråflankefluesnapper [norsk]   Dark-sided (Siberian) Flycatcher [engelsk]   Chengdu, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscicapa dauurica [latin]    Brunfluesnapper [norsk]   Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Zosterops japonica [latin]    Hagebrillefugl [norsk]   Japanese White-eye [engelsk]   Mai Po, Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis ambigua [latin]    Yunnanfink [norsk]   Black-headed greenfinch [engelsk]   Dali, Tengchong, Xiaguan, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pyrrhula erythaca [latin]    Mandarindompap [norsk]   Beavan's (Grey-headed) Bullfinch [engelsk]   Xiahe, Laoye Shan, Mengda, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coturnix japonica [latin]    Engvaktel [norsk]   Japanese Quail [engelsk]   Vanlig Happy Island. 1 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris subminuta [latin]    Langtåsnipe [norsk]   Long-toed Stint [engelsk]   1 Beidaihe 3.5. og 2 Happy Island 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris acuminata [latin]    Spisshalesnipe [norsk]   Sharp-tailed Sandpiper [engelsk]   Opptil 11 ind. Happy Island 6., 8., 15. og 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Zoothera sibirica [latin]    Sibirtrost [norsk]   Siberian Thrush [engelsk]   Happy Island 12. og 15.-17.5. Største antall 8-10 15.5. 1% Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscicapa dauurica [latin]    Brunfluesnapper [norsk]   Asian Brown Flycatcher [engelsk]   Fåtallig men regelmessig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Zosterops japonica [latin]    Hagebrillefugl [norsk]   Japanese White-eye [engelsk]   Fåtallig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caracara cheriway [latin]    Nordkarakara [norsk]   Crested Caracara [engelsk]   2 str Golfito-San Mateo 23/2, 10 San Mateo/Carara 24/2, 5 Carara + str San Mateo-La Cruz 25/2, 1 str La Cruz-Liberia 26/2, 3 str Liberia-Monteverde 27/2, 3 str San Mateo-Carara 11/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tringa melanoleuca [latin]    Plystresnipe [norsk]   Greater Yellowlegs [engelsk]   1 Santa Rosa 26/2, 1 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris minutilla [latin]    Pygmésnipe [norsk]   Least Sandpiper [engelsk]   5 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus fuscater [latin]    Sotskogtrost [norsk]   Slaty-backed Nightingale-Thrush [engelsk]   8 Monteverde 28/2, 1 Tapantí 3/3, 1 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus frantzii [latin]    Brunkroneskogtrost [norsk]   Ruddy-capped Nigthingale-Thrush [engelsk]   2 San Gerardo de Dota 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus mexicanus [latin]    Svartkroneskogtrost [norsk]   Black-headed Nightingale-Thrush [engelsk]   1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calocitta formosa [latin]    Småskjæreskrike [norsk]   White-throated Magpie-Jay [engelsk]   Tallrik Santa Rosa 26/2, få str Liberia-Monteverde 27/2, 1 str Monteverde-Arenal 29/2, 2 San Luis Valley 9/3, 1 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis psaltria [latin]    Småstillits [norsk]   Lesser Goldfinch [engelsk]   10 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Haplospiza rustica [latin]    Skyggespurv [norsk]   Slaty Finch [engelsk]   1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Megalaima asiatica [latin]    Blåstrupeskjeggfugl [norsk]   Blue-throated Barbet [engelsk]   Observert tre dager: ett ind. 25.2. (Corbett), tre ind. 27.2. (Corbett) og to ind. 28.2. (Forktail Stream).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chalcophaps indica [latin]    Smaragddue [norsk]   Emerald Dove [engelsk]   Den eneste obs. var av ett heller sky ind. ved Mohan, Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cinnyris asiatica [latin]    Purpursolfugl [norsk]   Purple Sunbird [engelsk]   Temmelig vanlig i Keoladeo og Bund Baretha hvor arten ble sett daglig. Høyeste dagsantall her, de dagene de ble talt, var 15 ind. i Keoladeo 19. og 21.2. Også registrert i Agra og underveis til Ramnagar. I Corbett 3 ind. 27.2., 5 ved Forktail Stream 28.2., to ved Mongoli Valley 3.3. og 4 ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calotes versicolor [latin]    Praktøgle [norsk]   Common Garden Lizard [engelsk]   En øgle som holdt seg på/i en trestamme like ved siden av vår “faste” rasteplass ved templet i Keoladeo var trolig denne agamarten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tringa melanoleuca [latin]    Plystresnipe [norsk]   Greater Yellowlegs [engelsk]   1 str Explore’s Inn-TRC 7.9., 5+ Huacarpay Lake 11.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 4 Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9., 5 Pantanos de Villa 30.9., 2 Cañete Valley 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris melanotos [latin]    Alaskasnipe [norsk]   Pectoral Sandpiper [engelsk]   1 Eco Amazonia 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis olivacea [latin]    Olivensisik [norsk]   Olivaceous Siskin [engelsk]   5-10 Manu Road 13.-16.9., 20+ Amazonia Lodge 17.-19.9., 5 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia inornata [latin]    Bergspurv [norsk]   Plain-coloured Seedeater [engelsk]   5+ str Cuzco-Manu Road 12.9., 5 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Diglossopis glauca [latin]    Koboltblomsterborer [norsk]   Deep-blue Flowerpiercer [engelsk]   1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus solitarius [latin]    Eremittkasik [norsk]   Solitary Cacique [engelsk]   1 Pantiacolla 20.9., H ss 22.9., 2+ ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Casqued Oropendola [engelsk]    Peruoropendola [norsk]   Psarocolius oseryi [latin]   5 Explorer’s Inn 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callicebus moloch [latin]    Molokkspringape [norsk]   Dusky Titi Monkey [engelsk]   H TRC 7.-8.9., H Amazonia Lodge 17. og 19.9., H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus clarus [latin]    Kilehalenattravn [norsk]   Slender-tailed Nightjar [engelsk]   In dry area between Lake Baringo and the Lake Baringo cliffs we found lots of nightjars 21/11 and about 15 of these were Slender-tailed. Quite remarkable to find so many nightjars perched in such a small area. At the Kilaguni Lodge, Tsavo West NP we also saw about 5 birds hunting over the waterhole 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campethera nubica [latin]    Akasiespett [norsk]   Nubian Woodpecker [engelsk]   The most widespread and common woodpecker; seen regularily the two first weeks with up to 4 birds in one day (22/11, Lake Baringo), although not recorded at Kakamega, Kisumu or Masai Mara. On the extention week only one sighting: 2 birds at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campethera caroli [latin]    Brunørespett [norsk]   Brown-eared Woodpecker [engelsk]   One of the highlights our last morning in Kakamega Forest 27/11 was a splendid Brown-eared Woodpecker that showed itself very well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campethera nivosa [latin]    Rødnakkespett [norsk]   Buff-spotted Woodpecker [engelsk]   One bird was seen by one observer in Kakamega Forest our last morning here 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo aethiopica [latin]    Savannesvale [norsk]   Ethiopian Swallow [engelsk]   A flock of appr. 10 birds was seen at the Vasco de Gama Point, Malindi Beach 3/12. The species is fairly common at the coast.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo abyssinica [latin]    Bredstripesvale [norsk]   Lesser Striped Swallow [engelsk]   5 birds at Hippo Point, Kisumu 27/11, 20+ at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 28/11, 5 in Masai Mara 30/11, 4-5 at the Athi Plains, Nairobi 1/12, 10 in Tsavo West NP 2/12, 5 near Watamu and Malindi 3/12 and about 50 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cabanis's Greenbul [engelsk]    Jungelbylbyl [norsk]   Phyllastrepus cabanisi [latin]   5 birds seen along the road near our lodge in Kakamega Forest the morning of 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscicapa aquatica [latin]    Sumpfluesnapper [norsk]   Swamp Flycatcher [engelsk]   Common in the papyrusreeds at the shore of Lake Victoria; 10+ were logged from Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 27/11 and 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephaga petiti [latin]    Satenglarveeter [norsk]   Petit's Cuckoo-shrike [engelsk]   A fair number of this species was recorded in Kakamega Forest: 3 birds 26/11 and 5 the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Porzana martinica [latin]    Amerikapurpurhøne [norsk]   Purple Gallinule [engelsk]   1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pluvialis dominica [latin]    Kanadalo [norsk]   American Golden-Plover [engelsk]   1 Lago Pozuelos 16.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limosa haemastica [latin]    Svartvingespove [norsk]   Hudsonian Godwit [engelsk]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tringa melanoleuca [latin]    Plystresnipe [norsk]   Greater Yellowlegs [engelsk]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris melanotos [latin]    Alaskasnipe [norsk]   Pectoral Sandpiper [engelsk]   1 Costanera del Sur 27.11., 1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus ustulatus [latin]    Brunkinnskogtrost [norsk]   Swainson's Thrush [engelsk]   1 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia inornata [latin]    Bergspurv [norsk]   Plain-coloured Seedeater [engelsk]   2 Quebrada de Escoipe 18.11., 5 El Infiernillo 21.11., 2 + reir Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus solitarius [latin]    Eremittkasik [norsk]   Solitary Cacique [engelsk]   1 JVG 19. og 20.11., 10 Otamendi 28.11., 5+ Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chalcophaps indica [latin]    Smaragddue [norsk]   Emerald Dove [engelsk]   1 ind H Poring 10., 1 ind H Sukau 13., 1 ind sett ss 14., 1 ind Manukan Island 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscicapa dauurica [latin]    Brunfluesnapper [norsk]   Asian Brown Flycatcher [engelsk]   1-2 ind Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rhipidura javanica [latin]    Belteviftestjert [norsk]   Pied Fantail [engelsk]   1 ind Sukau 12.-14., 1 ind Danum 17., 3 ind Manukan Island 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Yuhina zantholeuca [latin]    Grønntopptimal [norsk]   White-bellied Yuhina [engelsk]   5 ind Poring 10., 4-5 ind Danum 16. og 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
calibration values [engelsk]    justeringsverdi, oppstartverdi, (teknisk:) kalibreringsverdi [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
anonymous replica [engelsk]    anonym replika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cache/proxy server [engelsk]    hurtigbuffer/proxy-server [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calculated column [engelsk]    beregnet kolonne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calculated control [engelsk]    beregnet kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Calendar Attendant [engelsk]    Kalenderassistent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Calendar Concierge [norsk]    Calendar Concierge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Calendar Settings [engelsk]    Kalenderinnstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Calendar Snapshot [engelsk]    øyeblikksbilde av Kalender [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Forwarding On [engelsk]    Viderekobling på [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
callback function [engelsk]    tilbakeringingsfunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
callback security [engelsk]    tilbakeringingssikkerhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
campaign activity [engelsk]    kampanjeaktivitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
campaign response [engelsk]    kampanjesvar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity planning [engelsk]    kapasitetsplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity planning [engelsk]    kapasitetsplanlegging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash flow forecast [engelsk]    kontantstrømprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
catalog expression [engelsk]    kataloguttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
category hierarchy [engelsk]    kategorihierarki [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Samveldet Dominica [norsk]    Commonwealth of Dominica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
case-control study [engelsk]    kontrollstudie, -undersøkelse [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
catalytic surface [engelsk]    katalytisk flate, lokasjon, region, sone, sektor, domene [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
catastrophe theory [engelsk]    katastrofeteori(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Carrie-Anne Moss  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
cataracta senilis [norsk]    grå stær som oppstår etter man har fylt 45 år
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Johnson, Angelica [norsk]    Johnson, Angelina [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
cavitum glenoidale [med. el. latin]    skulderleddskapselen [norsk]   Stedet hvor overarmsbeinet (humerus) er plassert i skulderleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
febris rheumatica [med. el. latin]    giktfeber [norsk]   Sykdom som oftest opptrer hos barn og unge. Gir forandringer av betennelsesmessig art til ledd, hjerte og noen ganger hjerne. Noen ganger kan sykdommen komme som følge av en streptokokkinfeksjon i halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
febris rheumatica [med. el. latin]    revmatisk feber [norsk]   En autoimmun sykdom med allergisk reaskjon etter en bakterieinfeksjon. Kan føre til hjerteklaff-problem eller gikt i leddene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Cash flow pr. aksje [norsk]    Kontantstrøm pr. aksje. Et selskaps ordinære nettoresultat etter skatt, men før ordinære avskrivninger, dividert med årets gjennomsnittlige antall aksjer og justert for eventuelle kapitalutvidelser.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
CADMIUM OXIDE (CdO) [engelsk]    Kadmiumoksid [norsk]   molekylformel: CdO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM OXIDE (CaO) [engelsk]    Kalsiumoksid [norsk]   molekylformel: CaO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC DIFLUORIDE [engelsk]    Karbonyldifluorid [norsk]    Fluorfosgen, Karbondifluoridoksid [synonym]   molekylformel: CF2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC DICHLORIDE [engelsk]    Karbonyldiklorid [norsk]    Fosgen, Karbondikloridoksid [synonym]   molekylformel: CCl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
casting/binding off [engelsk]    avmaskning [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Careproctus micropus [latin]    Kortfinneringbuk  [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Carassius carassius [latin]    Karuss [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Cacoethes scribendi [latin]    An insatiable urge to write [engelsk]   (Juvenal)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cause (him) to know [engelsk]    Sciri facias [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Vacca, vacca, vacca [latin]    Cow, cow, cow [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Casuarius casuarius [latin]    Toflikkasuar [norsk]   Southern Cassowary [engelsk]   1 Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Threskiornis molucca [latin]    Australibis [norsk]   Australian Ibis [engelsk]   Vanlig, særlig i nord og sør.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ruficollis [latin]    Rødstrupesnipe [norsk]   Red-necked Stint [engelsk]   Opptil 500 Cairns 17.-19.11., 50+ Deniliquin 27.11., 100-150 Peterborough 1.12., 10+ Cherry Lake 2.12. og 20+ Corner Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ferruginea [latin]    Tundrasnipe [norsk]   Curlew Sandpiper [engelsk]   50 og 1 Cairns 17. og 18.11., 20+ Deniliquin 27.11. og 200+ Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacatua sanguinea E [latin]    Korellakakadu [norsk]   Little Corella [engelsk]   50 Hasties Swamp 15.11., 1 Duck Creek Track 22.11., 10 Lake Cargelligo 24.11., 10 mellom Lake Cargelligo og Deniliquin 25.11. og relativt vanlig Wyperfeld NP 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus macrurus [latin]    Hamrenattravn [norsk]   Large-tailed Nightjar [engelsk]   1 hørt Kingfisher Park 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis carduelis [latin]    Stillits [norsk]   European Goldfinch [engelsk]   5-6 Peterborough 1.12., spredt Melbourneområdet 2.12., 4-5 Philip Island 4.12., 2-3 Wilsons Prom 6.12. og 1 Shallow Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grallina cyanoleuca [latin]    Parkskjærelerke [norsk]   Australian Magpie-lark [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thylogale stigmatica [latin]    Rødbenet buskwallaby [norsk]   Red-legged Pademelon [engelsk]   Vanlig Kingfisher Park 12.-14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bucephala islandica [latin]    Islandsand [norsk]   Barrow's Goldeneye [engelsk]   Vanlig Yellowstone - WY 17.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris fuscicollis [latin]    Bonapartesnipe [norsk]   White-rumped Sandpiper [engelsk]   10 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callipepla squamata [latin]    Skjellvaktel [norsk]   Scaled Quail [engelsk]   1 ind Cimarron NG - KS 10.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callipepla gambelii [latin]    Svartbukvaktel [norsk]   Gambel's Quail [engelsk]   1 M Whitewater - CO 13.6. og hørt Colorado Nat Mon - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calliope Hummingbird [engelsk]    Kalliopekolibri [norsk]   Stellura calliope [latin]   1 M Bozeman - MT 18.6. og 1 M Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catherpes mexicanus [latin]    Ravinesmett [norsk]   Canyon Wren [engelsk]   Hørt Colorado Nat Mon - CO 14.6. og 1 ind Ellis - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus purpureus [latin]    Purpurfink [norsk]   Purple Finch [engelsk]   5+ Yaquina Head - OR 25.6. og 1 par Deception Pass - WA 27.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus cassinii [latin]    Rødkronerosenfink [norsk]   Cassin's Finch [engelsk]   NM, CO, UT, WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus mexicanus [latin]    Husrosenfink [norsk]   House Finch [engelsk]   CO, NM, UT, MT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
California Sea-Lion [engelsk]    Kaliforniasjøløve [norsk]   Zalophus californianus [latin]   Vanlig på Oregonkysten
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ruficollis [latin]    Ruststrupesnipe [norsk]   Rufous-necked Stint [engelsk]   Mai Po, Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris temminckii [latin]    Temmincksnipe [norsk]   Temminck's Stint [engelsk]   Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ferruginea [latin]    Tundrasnipe [norsk]   Curlew Sandpiper [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacomantis merulinus [latin]    Klagegjøk [norsk]   Plaintive Cuckoo [engelsk]   Mai Po, Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus macrurus [latin]    Hamrenattravn [norsk]   Large-tailed Nightjar [engelsk]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus indicus [latin]    Orientnattravn [norsk]   Jungle (Grey) Nightjar [engelsk]   Ruili, Lijang, Emei Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus affinis [latin]    Gressnattravn [norsk]   Savanna Nightjar [engelsk]   5-6 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus vinaceus [latin]    Vinrosenfink [norsk]   Vinaceous Rosefinch [engelsk]   2 Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus synoicus [latin]    Ørkenrosenfink [norsk]   Pale (Sinai) Rosefinch [engelsk]   20+ Xining Beishan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus rubicilla [latin]    Fjellrosenfink [norsk]   Great (Caucasian Great) Rosefinch [engelsk]   1 par Xiwu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ruficollis [latin]    Rødstrupesnipe [norsk]   Red-necked Stint [engelsk]   Sett fem dager på Happy Island. Største antall 33 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ferruginea [latin]    Tundrasnipe [norsk]   Curlew Sandpiper [engelsk]   Relativt vanlig Happy Island. Største antall 500+ den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus indicus [latin]    Orientnattravn [norsk]   Grey Nightjar [engelsk]   1 Happy Island 7., 9., 11. og 15.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella cinerea [latin]    Dveglerke [norsk]   Short-toed Lark [engelsk]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bombycilla japonica [latin]    Amursidensvans [norsk]   Japanese Waxwing [engelsk]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Porphyrio martinica [latin]    Amerikapurpurhøne [norsk]   American Purple Gallinule [engelsk]   10 San Vito 21/2, 1 Carara 24/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thalurania colombica [latin]    Fiolettpannedryade [norsk]   Violet-crowned Woodnymph [engelsk]   1 F La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calliphlox bryantae [latin]    Magentakolibri [norsk]   Magenta-throated Woodstar [engelsk]   3 Monteverde 28/2, 1 + 1 F på reir ss 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodectes nitidus [latin]    Krittkotinga [norsk]   Snowy Cotinga [engelsk]   1 F La Selva 2/3, 1 M ss 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Camptostoma imberbe [latin]    Nordglattyrannulett [norsk]   Northern Beardless-Tyrannulet [engelsk]   1 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capsiempis flaveola [latin]    Gultyrann [norsk]   Yellow Tyrannulet [engelsk]   3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus uropygialis [latin]    Karmingumpkasik [norsk]   Scarlet-rumped Cacique [engelsk]   10 La Selva 1/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendrocygna javanica [latin]    Småplystreand [norsk]   Lesser Whistling-duck [engelsk]   Åtte ind. ved Keoladeo 19.2. Dessuten 10 ved Bund Baretha 22.2. og 18 samme sted dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Megalaima zeylanica [latin]    Brunhodeskjeggfugl [norsk]   Brown-headed Barbet [engelsk]   Daglig ved Keoladeo og Bund Baretha, bortsett fra 21.2. Høyeste antall var 3-4 ind. 19.2. og 3 ind. 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Zoonavena sylvatica [latin]    Hinduseiler [norsk]   White-rumped Needletail [engelsk]   To observasjoner: 15 ind. i Corbett 26.2. og 10 ind. 27.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus macrurus [latin]    Hamrenattravn [norsk]   Large-tailed Nightjar [engelsk]   En lokal guide i Keoladeo kjente til dagleiet til en hamrenattravn, og denne fuglen ble loggført 20. og 22.2. Dessuten ble en spillende fugl hørt i Dhikala, Corbett i grålysningen 26.2. I Dhikala fikk vi dessuten sett glimt av jaktende nattravner om kvelden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris temminckii [latin]    Temmincksnipe [norsk]   Temminck’s Stint [engelsk]   En del temmincksniper ble sett ved Keoladeo, og 50 ind. ble loggført 21.2., dertil 80 ved Bund Baretha 22.2. I tillegg til disse ett ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ved Yamuna, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lonchura malabarica [latin]    Indiasølvnebb [norsk]   Indian Silverbill [engelsk]   Åtte ind. i Keoladeo 23.2. i tillegg til 50 og 40 ind. sett underveis til Bund Baretha hhv 22. og 23.2. Også observert ved Mongoli 3.3. (20 ind. ) og Sultanpur 4.3. (2 ind.).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis spinoides [latin]    Himalayafink [norsk]   Yellow-breasted Greenfinch [engelsk]   Fire ind. ved hotel Sherwani, Naini Tal, 1.3., ett ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus rodochrus [latin]    Himalayarosenfink [norsk]   Pink-browed Rosefinch [engelsk]   En virkelig godbit var denne rosenfinken (hun-farget) øverst i Mongoli Valley 3.3. Arten forekommer i området vinterstid, men de er ofte svært vanskelige å finne.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Platanista gangetica [latin]    Gangesdelfin [norsk]   Ganges Dolphin [engelsk]   Til stor glede for flere fikk vi glimt av 1-2 vakende delfiner der hvor vi krysset Ganges 25.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Speckled Chachalaca [engelsk]    Buskhokko [norsk]   Ortalis guttata [latin]   6+ Eco Amazonia 3.9., hørt og sett regelmessig Explorer’s Inn og TRC 6.-11.9., regelmessig Amazonia Lodge og Pantiacolla 17.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus parvulus [latin]    Smånattravn [norsk]   Little Nightjar [engelsk]   1H Eco Amazonia 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Andigena hypoglauca [latin]    Lavendeltukan [norsk]   Grey-breasted Mountain-Toucan [engelsk]   2 Manu Road 12.-13.9., H ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cabanis’ Spinetail [engelsk]    Sotørestifthale [norsk]   Synallaxis cabanisi [latin]   1 Manu Road 15.9., 1 Pantiacolla 20.-21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ochthoeca thoracica [latin]    Maronbrysttyrann [norsk]   Maroon-chested Chat-Tyrant [engelsk]   (Splittet fra Slaty-backed Chat-Tyrant, Skiferryggtyrann Ochthoeca cinnamomeiventris.) 1H Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euphonia chlorotica [latin]    Purpurstrupeeufonia [norsk]   Purple-throated Euphonia [engelsk]   1 par Eco Amazonia 3.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamenia homochroa [latin]    Paramospurv [norsk]   Paramo Seedeater [engelsk]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus chrysonotus [latin]    Bergkasik [norsk]   Mountain Cacique [engelsk]   H Pillahuata 12.9., H Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lagothrix lagothrica [latin]    Grå ullape [norsk]   Common Woolly Monkey [engelsk]   10 Manu Road 13.-14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris ferruginea [latin]    Tundrasnipe [norsk]   Curlew Sandpiper [engelsk]   Only seen at the Sabaki River, Malindi 3/12, but here the Curlew Sandpiper and the Little Stint were the most common waders.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cardinal Woodpecker [engelsk]    Kardinalspett [norsk]   Dendropicos fuscescens [latin]   Common and widespread; seen daily in the Rift Valley with up to 3 birds recorded in 1 day (20/11, Lake Naivasha and Lake Nakuru), but also noted at Saiwa Swamp NP 24/11 and in Kakamega Forest 26/11. On the extention week only two sightings: 1 in Tsavo West NP 1/12 and 5 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella somalica [latin]    Somalidverglerke [norsk]   Somali Short-toed lark [engelsk]   10 birds at the Athi Plains, Nairobi 1/12. These birds belong to the subspecies athensis which is often regarded as a distinct species, Athi Short-toed Lark (Calandrella athensis). This form has not been split by Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella cinerea [latin]    Rustdverglerke [norsk]   Red-capped Lark [engelsk]   While looking for the Sharpe's Longclaw at the Kinangop Plateau 18/11 we found 5 Red-capped Larks here. 2 birds were also seen outside Masai Mara 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cercomela scotocerca [latin]    Brunstjert [norsk]   Brown-tailed Rock Chat [engelsk]   The Lake Baringo cliffs is a well-known site for this species, and we did indeed find 3 birds here 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calamonastes simplex [latin]    Gråsmettsanger [norsk]   Grey Wren-Warbler [engelsk]   Singles seen at Lake Baringo 21/11 and 22/11 (scrubland near the Lake Baringo cliffs) were not followed until we saw 1 bird in Tsavo West NP 1/12, 2 birds here 2/12 and 5 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris fuscicollis [latin]    Bonapartesnipe [norsk]   White-rumped Sandpiper [engelsk]   1 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus parvulus [latin]    Smånattravn [norsk]   Little Nightjar [engelsk]   10+ JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Capsiempis flaveola [latin]    Gultyrann [norsk]   Yellow Tyrannulet [engelsk]   3 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Atticora melanoleuca [latin]    Fossesvale [norsk]   Black-collared Swallow [engelsk]   2 Iguazú 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euphonia chlorotica [latin]    Purpurstrupeeufonia [norsk]   Purple-throated Euphonia [engelsk]   1 Calilegua 15.11., 3 Uruguai Prov. Park 2.12., 1 ss 3.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Poospiza melanoleuca [latin]    Munkespurv [norsk]   Black-capped Warbling-Finch [engelsk]   3 Calilegua 15.11., 2 JVG 19.11., 2 Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus haemorrhous [latin]    Rødgumpkasik [norsk]   Red-rumped Cacique [engelsk]   Relativt vanlig i Misiones 1.-4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacicus chrysopterus [latin]    Småkasik [norsk]   Golden-winged Cacique [engelsk]   1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacomantis merulinus [latin]    Klagegjøk [norsk]   Plaintive Cuckoo [engelsk]   1 ind H Sukau 13. og 14., 1 ind Gomantong 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calyptomena viridis [latin]    Grønnbrednebb [norsk]   Green Broadbill [engelsk]   1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calyptomena hosii E [latin]    Blåbukbrednebb [norsk]   Hose's Broadbill [engelsk]   1 ind Poring 9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus orestes [latin]    Bornean Black-banded Squirrel [engelsk]   1 ind Kinabalu Park 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus notatus [latin]    Rødbuket praktekorn [norsk]   Plantain Squirrel [engelsk]   1 ind Sukau 13., 3-4 ind ss 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Haemadipsa zeylanica [latin]    Brunigle [norsk]   Brown Leech [engelsk]   Vanlig og innpåsliten i Poring, Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carrot purée [engelsk]    gulrotpuré [norsk]   purée Crécy [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Cached Exchange Mode [engelsk]    bufret Exchange-modus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
caching-only server [engelsk]    hurtigbufringsserver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Forwarding Off [engelsk]    Viderekobling av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call-handling rules [engelsk]    regler for anropshåndtering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cauda equina syndrom [norsk]    Cauda equina syndrome [engelsk]   Cauda equina syndrom omfatter symptomer og tegn som oppstår som følge av skade på cauda equina. Cauda equina er nerverøttene som kommer fra den nedre delen av ryggmargen. Symptomer og tegn som oppstår er blant annet sterke smerter, tap av følelse, muskels...Skade av cauda equina kan komme av trykk på eller betennelse av nerverøttene fra blant annet et lumbalt skiveprolaps, en ryggskade eller fra spondylolistese. Cauda equina syndrom krever øyeblikkelig medisinsk hjelp for å unngå varig nerveskade.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
cataracta complicata [norsk]    grå stær som skyldes sykelige forandringer i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta congenitae [norsk]    grå stær som er medfødt
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta secundaria [norsk]    etterstær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cataracta traumatica [norsk]    grå stær som skyldes skader
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
dementia pugilistica [latin]    Bokserdemens [norsk]   - en form av demens som rammer boksere som har blitt slått en eller flere ganger. Det utvikles cerebral atrofi, uttalt nevrofibrillær degenerasjon og, i mindre omfang, senile plakk. Tilstanden er progredierende med samme forløp som Alzheimers sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS
CADMIUM IODIDE (CdI2) [engelsk]    Kadmiumjodid [norsk]   molekylformel: CdI2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM HYDRIDE (CaH2) [engelsk]    Kalsiumhydrid [norsk]   molekylformel: CaH2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM CARBIDE (CaC2) [engelsk]    Kalsiumkarbid [norsk]    Karbid. [synonym]   molekylformel: C2Ca
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM SULFIDE (CaS) [engelsk]    Kalsiumsulfid [norsk]   molekylformel: CaS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Callionymus maculatus [latin]    Flekket fløyfisk  [norsk]   Spotted dragonet [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Careproctus reinhardti [latin]    Nordlig ringbuk  [norsk]   Sea tadpole [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Theragra finnmarchica [latin]    Theragra, berlevågfisk [norsk]   sjelden, marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Callionymus maculatus [latin]    Flekket fløyfisk [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fløyfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Caeci caecos ducentes [latin]    Blind are led by the blind [engelsk]   Leaders are not more knowledgeable than the ones they lead
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Canis meus id comedit [latin]    My dog ate it [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Calidris tenuirostris [latin]    Sibirsnipe [norsk]   Great Knot [engelsk]   100 og 50 Cairns 17. og 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacatua tenuirostris E [latin]    Langnebbkakadu [norsk]   Long-billed Corella [engelsk]   Vanlig Deniliquin 25.-28.11. og vanlig Grampians NP 30.11. og 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacomantis variolosus [latin]    Krattgjøk [norsk]   Brush Cuckoo [engelsk]   3-4 Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callipepla californica [latin]    Kaliforniavaktel [norsk]   California Quail [engelsk]   OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bambusicola thoracica [latin]    Kinabambushøne [norsk]   Chinese Bamboo-Partridge [engelsk]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris tenuirostris [latin]    Sibirsnipe [norsk]   Great Knot [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis flavirostris [latin]    Bergirisk [norsk]   Twite [engelsk]   Str Zoigê-Xiahe, Xining Beishan, Koko Nor, Caka, str Xining-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rhodopechys mongolica [latin]    Steinfink [norsk]   Mongolian Trumpeter Finch [engelsk]   10 ind Xining Beishan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus erythrinus [latin]    Rosenfink [norsk]   Common Rosefinch [engelsk]   Ruili, Emei Shan, Songpan, Laoye Shan, str Madoi-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris tenuirostris [latin]    Sibirsnipe [norsk]   Great Knot [engelsk]   Vanlig Happy Island. Største antall 1000+ den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella cheleensis [latin]    Saltdverglerke [norsk]   Asian Short-toed Lark [engelsk]   Fåtallig Happy Island. Største antall 10 den 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus erythrinus [latin]    Rosenfink [norsk]   Common Rosefinch [engelsk]   Fåtallig men omtrent daglig Happy Island. Største antall 30 den 19.5. 5 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grey-headed Chachalaca [engelsk]    Gråhodehokko [norsk]   Ortalis cinereiceps [latin]   9 Finca Ecologica 27/2, 10 La Selva 1/3, 10 La Selva 2/3, 1 Lagarto 8/3, 2 Finca Ecologica 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendroica pensylvanica [latin]    Brunsideparula [norsk]   Chestnut-sided Warbler [engelsk]   Flere Las Cruces 21/2, få ss 22/2, 10 Golfito 23/2, 2 Carara 24/2, få La Selva 1/3, få ss 2/3, 1 Tapantí 4/3, 5 ss 5/3, få Lagarto 7/3 og 8/3, flere Monteverde 10/3, 3 Carara 11/3, 5+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes melambrotus [latin]    Skogkondor [norsk]   Greater Yellow-headed Vulture [engelsk]   Vanligste kondor øst for Andesfjellene.  Manglet på vestsiden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Conopophaga ardesiaca [latin]    Skifermyggeter [norsk]   Slaty Gnateater [engelsk]   1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis magellanica [latin]    Hettesisik [norsk]   Hooded Siskin [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 5+ Machu Picchu 1.-2.9., 10+ Huacarpay Lake 11.9., 5 Manu Road 25.9., 3 Abra Malaga 27.9., 10+ Lachay 28.9., 5 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus pectoralis [latin]    Ildnakkenattravn [norsk]   Fiery-necked Nightjar [engelsk]   Driving the Upper Mida Trail, Sokoke Forest after dusk 4/12, looking for the scops owl, we flushed at least 4 Fiery-necked Nightjars from the road, and later a few of these were heard calling as well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus inornatus [latin]    Sahelnattravn [norsk]   Plain Nightjar [engelsk]   Of all the nightjars found at the Lake Baringo cliffs 21/11 were also 2 Plain Nightjars.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus europaeus [latin]    Nattravn [norsk]   Eurasian Nightjar [engelsk]   At the Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 we saw many nightjars hunting over the waterhole. Most of these were Slender-tailed Nightjars, but one of these turned out to be a Eurasian Nightjar.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus climacurus [latin]    Langhalenattravn [norsk]   Long-tailed Nightjar [engelsk]   One of the real highlights at the Lake Baringo cliffs 21/11 was a female Long-tailed Nightjar. This species is uncommon that far south in Kenya (breeds only in far north-western Kenya).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campethera mombassica [latin]    Swahilispett [norsk]   Mombasa Woodpecker [engelsk]   Two sightings: 1 male in Sokoke Forest 4/12 and another bird in Sokoke Forest 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Camaroptera brachyura [latin]    Villnissanger [norsk]   Grey-backed Camaroptera [engelsk]   Very common throughout the trip. We logged between 1 and 5 birds on most days of the trip and our best days were 24/11 (5 birds in Saiwa Swamp NP) and 5/12 (5+ noted at sites around Watamu, incl. Sokoke Forest).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callonetta leucophrys  [latin]    Prydand [norsk]   Ringed Teal [engelsk]   4 Costanera del Sur 27.11., 3 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cathartes burrovianus [latin]    Myrkondor [norsk]   Lesser Yellow-headed Vulture [engelsk]   3 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephilus robustus  [latin]    Gladiatorspett [norsk]   Robust Woodpecker [engelsk]   2 Salto Incartado 1.12., 2 Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephilus leucopogon [latin]    Kremryggspett [norsk]   Cream-backed Woodpecker [engelsk]   2 Calilegua 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Camptostoma obsoletum [latin]    Sørglattyrannulett [norsk]   Southern Beardless-Tyrannulet [engelsk]   1 Calilegua 15.11., 1 JVG 19.11., 2 Icho Cruz 23.11., 2 Iguazu 30.11., 1 Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis magellanica [latin]    Hettesisik [norsk]   Hooded Siskin [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacomantis sonneratii [latin]    Vatregjøk [norsk]   Banded Bay Cuckoo [engelsk]   1 ind Sukau 13. og 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus baluensis [latin]    Kinabalu Squirrel [engelsk]   2 ind Mt. Kinabalu 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callosciurus prevosii [latin]    Hvitstripet praktekorn [norsk]   Prevost's Squirrel [engelsk]   2 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sukau 14., 1-2 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
carbonades (flamandes) [fransk]    gryterett [norsk]   casserole [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk) gryterett med store kjøttstykker (kokt i øl)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
capitalization of cost [engelsk]    kapitalisering av kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carpal tunnel syndrome [engelsk]    karpaltunnelsyndrom [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
category relationship [engelsk]    kategorirelasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republikken Costa Rica [norsk]    Republic of Costa Rica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cardiovascular disease [engelsk]    hjerte- og karsykdom [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cartesian coordinates [engelsk]    kartesiske koordinater [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Cascading Style Sheets [engelsk]    CSS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Camilla Parker Bowles  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Carl August Fleischer  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Catherine Zeta-Jones  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
canalis carpi syndrom [med. el. latin]    karpaltunnelsyndrom [norsk]   Tilstand med verking og smerter i underarm og hånd. Skyldes at en av de store nervene i underarmen kommer i klem når den passerer under et bindevevsbånd i håndleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cadno(juvvo)n; gitta- [samisk]    fastbunden [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219:gittabohccot 'fastbundne reinsdyr'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
CADMIUM CYANIDE (Cd(CN)2) [engelsk]    Kadmiumcyanid [norsk]   molekylformel: C2CdN2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CADMIUM FLUORIDE (CdF2) [engelsk]    Kadmiumfluorid [norsk]   molekylformel: CdF2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CADMIUM CHLORIDE (CdCl2) [engelsk]    Kadmiumklorid [norsk]   molekylformel: CdCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM PHOSPHIDE (Ca3P2) [engelsk]    Kalsiumfosfid [norsk]   molekylformel: Ca3P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM CHLORIDE (CaCl2) [engelsk]    Kalsiumklorid [norsk]   molekylformel: CaCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
casting (eg for elastic) [engelsk]    løpegang [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Capercailzie mating game [engelsk]    Tiurleik [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
categories of land use  [engelsk]    reguleringsformål [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
catch the President's eye [engelsk]    be presidenten om ordet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Raja/Leucoraja fullonica [latin]    Nebbskate/nebbrokke [norsk]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Stizostedion lucioperca [latin]    Gjørs [norsk]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, abborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Callionymus reticulatus [latin]    Liten fløyfisk [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fløyfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Leucosarcia melanoleuca [latin]    Wongadue [norsk]   Wonga Pigeon [engelsk]   Vanlig Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calyptorhynchus lathami E [latin]    Brunkakadu [norsk]   Glossy Black-Cockatoo [engelsk]   15+ Gilgandra Flora Reserve 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calyptorhynchus funereus [latin]    Gulhalekakadu [norsk]   Yellow-tailed Black-Cockatoo [engelsk]   4 Grampians NP 1.12., 6 Otway NP 2.12., 2 og 5 Sherwood Forest 3. og 4.12. og relativt vanlig Wilsons Prom 5.-7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Callocephalon fimbriatum [latin]    Hjelmkakadu [norsk]   Gang-gang Cockatoo [engelsk]   Relativt vanlig Grampians NP 30.11. og 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Colluricincla harmonica [latin]    Hvittøyleplystrer [norsk]   Grey Shrike-thrush [engelsk]   Vanlig, men manglet helt i nord.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calamospiza melanocorys [latin]    Svartspurv [norsk]   Lark Bunting [engelsk]   Vanlig på prærien øst for Rocky Mountains og i Montana
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Melanocorypha mongolica [latin]    Mongollerke [norsk]   Mongolian Lark [engelsk]   6-7 ind Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella acutirostris [latin]    Steppedverglerke [norsk]   Hume's (Hume's Short-toed) Lark [engelsk]   Koko Nor, Caka, str Xining-Xiwu, str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Heterophasia melanoleuca [latin]    Svarthodesibia [norsk]   Black-headed Sibia [engelsk]   2 ind Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus pulcherrimus [latin]    Ametystfink [norsk]   Beautiful Rosefinch [engelsk]   Emei Shan, Laoye Shan, str Kanda Shan Pass-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus trifasciatus [latin]    Blodrosenfink [norsk]   Three-banded Rosefinch [engelsk]   1 par Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus rubicilloides [latin]    Skrentrosenfink [norsk]   Eastern Great Rosefinch [engelsk]   1 M Xiwu, 1 M str Yushu-Nangqiang, 1 M str Yushu-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carpodacus roborowskii E [latin]    Gulnebbrosenfink [norsk]   Roborovski's (Tibetan) Rosefinch [engelsk]   2 ind Er La Pass, 12 ind Bayankala Pass (både hanner med gult og mørkt nebb)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephilus guatemalensis [latin]    Mayaspett [norsk]   Pale-billed Woodpecker [engelsk]   1 Golfito skogsvei 23/2, 1 Carara 24/2, 3 Carara 11/3, 2 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylorhaphus pusillus [latin]    Brunbuetreløper [norsk]   Brown-billed Scythebill  [engelsk]   1 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pygochelidon cyanoleuca [latin]    Cyansvale [norsk]   Blue-and-white Swallow [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylorhynchus zonatus [latin]    Båndryggsmett [norsk]   Band-backed Wren [engelsk]   2 (reir) La Selva 1/3, 2 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylorhynchus rufinucha [latin]    Rustnakkesmett [norsk]   Rufous-naped Wren [engelsk]   2 Tárcoles 24/2, 2 Santa Rosa 26/2, 2 str Liberia-Monteverde 27/2, 2 str Monteverde-Yomale 10/3, 5 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus aurantiirostris [latin]    Oransjenebbskogtrost [norsk]   Orange-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   1 Monteverde 28/2, 1 Finca Ecologica 28/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus gracilirostris [latin]    Svartnebbskogtrost [norsk]   Black-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   3 San Gerardo de Dota 18/2, 8 ss 19/2, flere ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella brachydactyla [latin]    Dverglerke [norsk]   Greater Short-toed Lark [engelsk]   Den eneste observasjonen på turen var av en flokk på ca. 150 ind. i de tørre delene av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Procellaria westlandica [latin]    Westlandpetrell [norsk]   Westland Petrel [engelsk]   2+ Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus longirostris [latin]    Glennenattravn [norsk]   Band-winged Nightjar [engelsk]   1 Pillahuata 12.9., 1 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hydropsalis climacocerca [latin]    Gaffelnattravn [norsk]   Ladder-tailed Nightjar [engelsk]   1 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylopterus largipennis [latin]    Gråbrystsabelvinge [norsk]   Grey-breasted Sabrewing [engelsk]   1 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 19.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephilus rubricollis [latin]    Rødhalsspett [norsk]   Red-necked Woodpecker [engelsk]   1 TRC 8.-9.9., 4 Explorer’s Inn 10.9., 1 Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campephilus melanoleucos [latin]    Høvdingspett [norsk]   Crimson-crested Woodpecker [engelsk]   1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.9., 1 Manu Road 15. og 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pygochelidon cyanoleuca [latin]    Cyansvale [norsk]   Blue-and-white Swallow [engelsk]   Vanlig Machu Picchu 1.-2.9., vanlig Manu Road 12.-16. og 25.9., vanlig Lachay 28.9., vanlig Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylorhynchus turdinus [latin]    Trostesmett [norsk]   Thrush-like Wren [engelsk]   Regelmessig i Tambopataområdet 3.-10.9. (-8.9.), H Pantiacolla 20. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catamblyrhynchus diadema [latin]    Plysjpanne [norsk]   Plush-capped Finch / Plushcap [engelsk]   2 Pillahuata 13.9., 1 Abra Malaga 26.9., 2 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus poliocephalus [latin]    Fjellnattravn [norsk]   Montane Nightjar [engelsk]   Our first day of this trip, 16/11, was rounded off very nicely as we found 3 Montane Nightjars at our lodge near Naro Moru, Mt. Kenya. The birds were found just before it got dark and seen perched and hunting over the garden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nectarinia erythrocerca [latin]    Rødbrystsolfugl [norsk]   Red-chested Sunbird [engelsk]   Common at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu and we noted 15 here 27/11 and 20 on 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canebrake Groundcreeper [engelsk]    Krattkryper [norsk]   Clibanornis dendrocolaptoides [latin]   1 Araucaria Prov. Park 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pygochelidon cyanoleuca [latin]    Cyansvale [norsk]   Blue-and-white Swallow [engelsk]   Vanlig i nordvest. 10+ str Cafayate-El Infiernillo 21.11., vanlig Graneros Town 22.11., 10+ Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calorhamphus fuliginosus [latin]    Brunskjeggfugl [norsk]   Brown Barbet [engelsk]   3 ind Poring 9., opptil 3 ind Sukau 13.-15., 2 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calyptomena whiteheadi E [latin]    Svartstrupebrednebb [norsk]   Whitehead's Broadbill [engelsk]   1 ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett svært dårlig ss 7., 2 ind sett godt ss 8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ptilocichla leucogrammica [latin]    Borneosmettimal [norsk]   Bornean Wren-Babbler [engelsk]   2 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
call center / call centre [norsk]    kundesenter, kundetelefon, ringesenter [avløserord]   jf. help desk
Norske avløserord for importord © Språkrådet
CAB-fil, CAB-fil, CAB-fil [norsk]    .cab file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Callback Control Protocol [norsk]    Callback Control Protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
carbon centered radicals [engelsk]    karbonsenterradikaler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cardinal, cardinal number [engelsk]    kardinaltall(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Care of Magical Creatures [engelsk]    Stell av magiske vesener [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
CARBONIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]    Dietylkarbonat [norsk]   molekylformel: C5H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC CHLORIDE, DIMETHYL- [engelsk]    Dimetylkarbamoylklorid [norsk]   molekylformel: C3H6ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylkarbamat [norsk]    Uretan [synonym]   molekylformel: C3H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH)2) [engelsk]    Kalsiumhydroksid [norsk]   molekylformel: CaH2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBON OXIDE SULFIDE (COS) [engelsk]    Karbonylsulfid [norsk]    Karbonoksidsulfid,Karbonoksosulfid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumkarbonat [norsk]   molekylformel: CNa2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Caelorinchus, Coelorhynchus [latin]    Spiritist [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Caeli enarrant gloriam Dei [latin]    The heavens declare the glory of God [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cave ab homine unius libri [latin]    Beware of anyone who has just one book [engelsk]   (Latin Epigram)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cave cibum, valde malus est [latin]    Beware the food, it is very bad [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Carthage must be destroyed [engelsk]    Delenda est carthago [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Catoptrophorus semipalmatus [latin]    Willetsnipe [norsk]   Willet [engelsk]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
California Ground-Squirrel [engelsk]    Spermophilus californicus [latin]   1 ind Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catoptrophorus semipalmatus [latin]    Willetsnipe [norsk]   Willet [engelsk]   5 Golfito 23/2, 4 Tárcoles 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 2 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylopterus hemileucurus [latin]    Fiolettsabelvinge [norsk]   Violet Sabrewing [engelsk]   15 Carara 24/2, 3 ss 25/2, flere Monteverde 27/2, flere ss 28/2, flere ss 9/3, flere ss 10/3, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caryothruastes poliogaster [latin]    Gråbuktykknebb [norsk]   Black-faced Grosbeak [engelsk]   10 La Selva 1/3, 1 La Selva 2/3, 1 ss 6/3, 3 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Streptopelia tranquebarica [latin]    Gråhodedue [norsk]   Red Collared Dove [engelsk]   Omtrent 20 ind. sett 22.2. på vei mot Bund Baretha, og fem ind. samme sted dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus sericocaudatus [latin]    Silkestjertnattravn [norsk]   Silky-tailed Nightjar [engelsk]   1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylorhamphus falcularius [latin]    Svartbuetreløper [norsk]   Black-billed Scythebill [engelsk]   1 Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
canardeau, caneton, canette [fransk]    andunge [norsk]   duckling [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
called subscriber ID string [engelsk]    streng for mottaksstasjonsidentifikator (CSID - Called Subscriber ID) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cash on delivery outstanding [engelsk]    utestående oppkrav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fibrosis cystica pancreatica [med. el. latin]    cystisk fibrose [norsk]   Cystisk fibrose (CF) er en arvelig sykdom der kjertlene, særlig i lungene og bukspyttkjertelen, skiller ut et mer seigtflytende slim enn vanlig. Sykdommen gjør at man lettere får luftveisinfeksjoner og andre luftveisplager, og at man har problemer med å ta opp næring fra mat.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
CARBONIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylkarbonat [norsk]   molekylformel: C3H6O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkarbonat [norsk]   molekylformel: CK2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
cast off /bend off /fasten off [engelsk]    fell [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cast off /bend off /fasten off [engelsk]    felle av [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cant frame, cant timber, cant [engelsk]    kantspant [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
cancellation of a zoning plan [engelsk]    oppheving av reguleringsplan [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Causarum justia et misericordia [latin]    For the causes of justice and mercy [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cave canem, te necet lingendo [latin]    Beware of the dog, he may lick you to death [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cave quid dicis, quando, et cui [latin]    Beware what you say, when, and to whom [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Res melius evinissent cum coca [latin]    Things go better with Coke [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sterna (Gelochelidon) nilotica [latin]    Sandterne [norsk]   Gull-billed Tern [engelsk]   Opptil 50 Cairns 17.-19.11. og 2-3 Deniliquin 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cacatua (Eolophus) roseicapilla [latin]    Rosenkakadu [norsk]   Galah [engelsk]   2 v/Mary Farms 13.11. og 2 Redland Bay 19.11. Ellers tildels meget vanlig fra Tenterfield 22.11. og sørover.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Campylorhamphus trochilirostris [latin]    Rødbuetreløper [norsk]   Red-billed Scythebill [engelsk]   2 TRC 9.9., 2 Pantiacolla 20.9., 1 ss 21. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Call Via Conferencing Service [engelsk]    Ring opp via konferansetjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capsular serogroup polysaccharide [engelsk]    serogruppebestemmende kapselpolysakkarid [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
spondylarthritis ankylopoietica [med. el. latin]    Bekhterevs sykdom [norsk]   Betennelsessykdom som først og fremst rammer ledd i bekkenet og ryggsøylen. Fører til at leddene blir helt stive.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Butylklorformat [norsk]    Klormaursyrebutylester [synonym]   molekylformel: C5H9ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylklorformat [norsk]   molekylformel: C3H5ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]    Metylklorformat [norsk]   molekylformel: C2H3ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, PROPYL ESTER  [engelsk]    Propylklorformat [norsk]    n-Propylklorformat [synonym]   molekylformel: C4H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Caesar si viveret, ad remum dareris [latin]    If Caesar were alive, you'd be chained to an oar [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Capillamentum? Haudquaquam conieci esse! [latin]    A wig? I never would have guessed! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Carpe diem, quam minimum credula postero [latin]    Seize the day, trust as little as possible in tomorrow [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cave ne ante ullas catapultas ambules [latin]    If I were you, I wouldn't walk in front of any catapults [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
casserole with cabbage and sausages [engelsk]    gryterett med kål og pølser [norsk]   stoemp [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Motion Picture Association of America [norsk]    Motion Picture Association of America [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calcium long chain alkyl Mannich-phenate [engelsk]    langkjedet Mannich-kalsiumalkylfenolat [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lákca, suvra lákca, loahppilákca [kåfjordsamisk]    rømme [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
CARBONOCHLORIDIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER [engelsk]    Benzylklorformat [norsk]   molekylformel: C8H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, METHYLNITROSO-, ETHYL ESTER [engelsk]    N-Metyl-N-nitrosouretan [norsk]   molekylformel: C4H8N2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriummetylditiokarbamat [norsk]    Metam-Na [synonym]   molekylformel: C2H3NNa2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONOCHLORIDIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER [engelsk]    3-Oxapentyldiklorformat [norsk]   molekylformel: C6H8Cl2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, DIPROPYL-, S-ETHYL ESTER [engelsk]    S-Etyl-N,N-dipropyltiokarbamat [norsk]    EPTC [synonym]   molekylformel: C9H19NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, BUTYLETHYL-, S-PROPYL ESTER  [engelsk]    (S-Propyl)butyletyltiokarbamat [norsk]    Pebulat [synonym]   molekylformel: C10H21NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
care, nursing and rehabilitation department [engelsk]    PRO-avdeling [norsk]   (avdeling for pleie, rehabilitering og omsorg)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Caelum non animum mutant qui trans mare currunt [latin]    They change the sky, not their soul, who run across the sea [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Canis timidus vehementius latrat quam mordet [latin]    A timid dog barks more violently than it bites [engelsk]   (Curtius Rufus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Captive Greece conquered her savage victor [engelsk]    Graecia capta ferum victorem cepit [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER [engelsk]    4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Barban [synonym]   molekylformel: C11H9Cl2NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER [engelsk]    2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat [norsk]    Sulfallat [synonym]   molekylformel: C8H14ClNS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    (1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Klorprofam [synonym]   molekylformel: C10H12ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]    Nabam [norsk]    Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONODITHIOIC ACID, O-(1-METHYLETHYL) ESTER, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumproksan [norsk]   molekylformel: C4H8NaOS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Caelum videre iussit, et erectos ad sidera tollere vultus [latin]    He bid them look at the sky and lift their faces to the stars [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Calendar Printing Assistant for Microsoft® Office Outlook® 2007 [norsk]    Calendar Printing Assistant for Microsoft® Office Outlook® 2007 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Quimica [spansk]    meksikansk kjemikalietransportmyndighet [norsk]   SETIQ [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
CARBAMIC ACID, [1-[(BUTYLAMINO)- CARBONYL]-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]-, METHYL ESTER [engelsk]    Benomyl [norsk]   molekylformel: C14H18N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER  [engelsk]    1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat [norsk]    Dimetilan [synonym]   molekylformel: C10H16N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER [engelsk]    2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat [norsk]    Pirimikarb [synonym]   molekylformel: C11H18N4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER  [engelsk]    5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat [norsk]    Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat [synonym]   molekylformel: C11H17NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbamat [norsk]    Dinobuton [synonym]   molekylformel: C14H18N2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER [engelsk]    [3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat [norsk]    Isolan [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3-DICHLORO-2-PROPENYL) ESTER  [engelsk]    S-(2,3-Diklor-2-propenyl)bis[(1-metyletyl)tiokarbamat] [norsk]    Di-allat [synonym]   molekylformel: C10H17Cl2NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3,3- TRICHLORO-2-PROPENYL) ESTER [engelsk]    S-(2,3,3-Triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat [norsk]    Tri-allat [synonym]   molekylformel: C10H16Cl3NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam [latin]    I have a catapult. Give me all your money, or I will fling an enormous rock at your head [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom