Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
CADMIUM OXIDE (CdO) [engelsk]    Kadmiumoksid [norsk]   molekylformel: CdO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CADMIUM IODIDE (CdI2) [engelsk]    Kadmiumjodid [norsk]   molekylformel: CdI2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CADMIUM FLUORIDE (CdF2) [engelsk]    Kadmiumfluorid [norsk]   molekylformel: CdF2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CADMIUM CHLORIDE (CdCl2) [engelsk]    Kadmiumklorid [norsk]   molekylformel: CdCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CADMIUM CYANIDE (Cd(CN)2) [engelsk]    Kadmiumcyanid [norsk]   molekylformel: C2CdN2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SILICATE(2-), HEXAFLUORO-, CADMIUM [engelsk]    Kadmiumheksafluorosilikat [norsk]   molekylformel: CdF6Si
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap