Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CALCIUM [engelsk]    Kalsium [norsk]   molekylformel: Ca
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
CALCIUM OXIDE (CaO) [engelsk]    Kalsiumoksid [norsk]   molekylformel: CaO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM SULFIDE (CaS) [engelsk]    Kalsiumsulfid [norsk]   molekylformel: CaS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM HYDRIDE (CaH2) [engelsk]    Kalsiumhydrid [norsk]   molekylformel: CaH2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM CARBIDE (CaC2) [engelsk]    Kalsiumkarbid [norsk]    Karbid. [synonym]   molekylformel: C2Ca
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM CHLORIDE (CaCl2) [engelsk]    Kalsiumklorid [norsk]   molekylformel: CaCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM PHOSPHIDE (Ca3P2) [engelsk]    Kalsiumfosfid [norsk]   molekylformel: Ca3P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH)2) [engelsk]    Kalsiumhydroksid [norsk]   molekylformel: CaH2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
calcium long chain alkyl Mannich-phenate [engelsk]    langkjedet Mannich-kalsiumalkylfenolat [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen