Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CALCIUM CHLORIDE (CaCl2) [engelsk]    Kalsiumklorid [norsk]   molekylformel: CaCl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap