Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH)2) [engelsk]    Kalsiumhydroksid [norsk]   molekylformel: CaH2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap