Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CALCIUM PHOSPHIDE (Ca3P2) [engelsk]    Kalsiumfosfid [norsk]   molekylformel: Ca3P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap