Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Etylkarbamat [norsk]    Uretan [synonym]   molekylformel: C3H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, METHYLNITROSO-, ETHYL ESTER [engelsk]    N-Metyl-N-nitrosouretan [norsk]   molekylformel: C4H8N2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    (1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Klorprofam [synonym]   molekylformel: C10H12ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER [engelsk]    4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    Barban [synonym]   molekylformel: C11H9Cl2NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER  [engelsk]    5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat [norsk]    Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat [synonym]   molekylformel: C11H17NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER [engelsk]    2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat [norsk]    Pirimikarb [synonym]   molekylformel: C11H18N4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER [engelsk]    [3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat [norsk]    Isolan [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, [1-[(BUTYLAMINO)- CARBONYL]-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]-, METHYL ESTER [engelsk]    Benomyl [norsk]   molekylformel: C14H18N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER  [engelsk]    1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat [norsk]    Dimetilan [synonym]   molekylformel: C10H16N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap