Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CARBONIC DIFLUORIDE [engelsk]    Karbonyldifluorid [norsk]    Fluorfosgen, Karbondifluoridoksid [synonym]   molekylformel: CF2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap