Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
CCD [norsk]    Charge Coupled Device Lysfølsom chip som brukes i kameraer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
CCD [engelsk]    CCD (charge-coupled device) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CCD [akronym]    lysfølsom krets [norsk]   charge-coupled device [engelsk]   instrument med lysfølsomme kretser
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen