Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CFTR [akronym]    Cystisk Fibrose Transmembran conductanse Regulatory gene [engelsk]   Mutasjoner i dette genet medfører ofte uormal utviklingen av sædledere.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken