Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CHLORINE FLUORIDE (ClF3) [engelsk]    Klortrifluorid [norsk]   molekylformel: ClF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap