Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 74 omtrentlig(e)
ETHANE, CHLORO- [engelsk]    Kloretan [norsk]    Etylklorid [synonym]   molekylformel: C2H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, CHLORO- [engelsk]    Kloreten [norsk]    Vinylklorid [synonym]   molekylformel: C2H3Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, CHLORO- [engelsk]    Klorbenzen [norsk]    Monoklorbenzen [synonym]   molekylformel: C6H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, CHLORO- [engelsk]    Klormetan [norsk]    Metylklorid [synonym]   molekylformel: CH3Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORANE, TRICHLORO- [engelsk]    Bortriklorid [norsk]   molekylformel: BCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANOL, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Kloretanol [norsk]    Etylenklorhydrin [synonym]   molekylformel: C2H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloreten [norsk]    Trikloretylen, Tri [synonym]   molekylformel: C2HCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SILANE, TRICHLORO- [engelsk]    Triklorsilan [norsk]   molekylformel: Cl3HSi
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
STIBINE, TRICHLORO- [engelsk]    Antimon(III)klorid [norsk]    Antimontriklorid [synonym]   molekylformel: Cl3Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, HEXACHLORO- [engelsk]    Heksakloretan [norsk]   molekylformel: C2Cl6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, TRICHLORO- [engelsk]    Triklormetan [norsk]    Kloroform [synonym]   molekylformel: CHCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, HEXACHLORO- [engelsk]    Heksaklorbenzen [norsk]   molekylformel: C6Cl6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETAMIDE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Kloretanamid [norsk]    2-Kloracetamid [synonym]   molekylformel: C2H4ClNO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO- [engelsk]    Kloretansyre [norsk]    Monokloreddiksyre, Kloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H3ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-PROPENE, 3-CHLORO- [engelsk]    3-Klorpropen [norsk]    Allylklorid [synonym]   molekylformel: C3H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, PENTACHLORO- [engelsk]    Pentakloretan [norsk]   molekylformel: C2HCl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, PENTACHLORO- [engelsk]    Pentaklorfenol [norsk]   molekylformel: C6HCl5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SILANE, TETRACHLORO- [engelsk]    Silisiumtetraklorid [norsk]   molekylformel: Cl4Si
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, TETRACHLORO- [engelsk]    Tetrakloreten [norsk]    Perkloretylen, Tetrakloretylen [synonym]   molekylformel: C2Cl4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, BROMOCHLORO- [engelsk]    Bromklormetan [norsk]   molekylformel: CH2BrCl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1-DICHLORO- [engelsk]    1,1-Dikloretan [norsk]   molekylformel: C2H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Dikloretan [norsk]    Etylendiklorid [synonym]   molekylformel: C2H4C2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, 1,1-DICHLORO- [engelsk]    1,1-Dikloreten [norsk]    1,1-Dikloretylen, Vinylidenklorid [synonym]   molekylformel: C2H2Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHENE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Dikloreten [norsk]    1,2-Dikloretylen, Acetylendiklorid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, 2,4-DICHLORO- [engelsk]    2,4-Diklorfenol [norsk]   molekylformel: C6H4Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, CHLORO- [engelsk]    Kloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2H2ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, 1-CHLORO- [engelsk]    1-Klor-2-propanol [norsk]    Propylenklorhydrin [synonym]   molekylformel: C3H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, TETRACHLORO- [engelsk]    Tetraklormetan [norsk]    Karbontetraklorid [synonym]   molekylformel: CCl4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Diklorbenzen [norsk]   molekylformel: C6H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,4-DICHLORO- [engelsk]    1,4-Diklorbenzen [norsk]    Paradiklorbenzol [synonym]   molekylformel: C6H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, DICHLORO- [engelsk]    Dikloretansyre [norsk]    Dikloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2H2Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANE, 1,2-DICHLORO- [engelsk]    1,2-Diklorpropan [norsk]   molekylformel: C3H6Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANONE, 1-CHLORO- [engelsk]    1-Klor-2-propanon [norsk]    Kloraceton [synonym]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
STANNANE, TETRACHLORO- [engelsk]    Tinn(IV)klorid [norsk]    Tinntetraklorid [synonym]   molekylformel: Cl4Sn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANE, OXYBIS[CHLORO- [engelsk]    Bis(klormetyl)eter [norsk]    1,1'-Diklordimetyleter [synonym]   molekylformel: C2H4Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZALDEHYDE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorbenzaldehyd [norsk]   molekylformel: C7H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZONITRILE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorbenzonitril [norsk]   molekylformel: C7H4ClN
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloretansyre [norsk]    Trikloreddiksyre [synonym]   molekylformel: C2HCl3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NAPHTHALENE, TRICHLORO- [engelsk]    Triklornaftalen [norsk]   molekylformel: C10H5Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-PROPENE, 1,3-DICHLORO- [engelsk]    1,3-Diklorpropen [norsk]   molekylformel: C3H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETYL CHLORIDE, CHLORO- [engelsk]    Kloracetylklorid [norsk]   molekylformel: C2H2Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BUTADIENE, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klor-1,3-butadien [norsk]    Kloropren [synonym]   molekylformel: C4H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NAPHTHALENE, OCTACHLORO- [engelsk]    Oktaklornaftalen [norsk]   molekylformel: C10Cl8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETONITRILE, TRICHLORO- [engelsk]    Trikloracetonitril [norsk]   molekylformel: C2Cl3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1,1-TRICHLORO- [engelsk]    1,1,1-Trikloretan [norsk]    Metylkloroform [synonym]   molekylformel: C2H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- [engelsk]    1,1,2-Trikloretan [norsk]    Etylentriklorid [synonym]   molekylformel: C2H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,5-Triklorfenol [norsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,6-Triklorfenol [norsk]   molekylformel: C6H3Cl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORANE, PENTACHLORO- [engelsk]    Fosfor(V)klorid [norsk]    Fosforpentaklorid [synonym]   molekylformel: Cl5P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANOIC ACID, 2-CHLORO- [engelsk]    2-Klorpropansyre [norsk]    2-Klorpropionsyre [synonym]   molekylformel: C3H5ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NAPHTHALENE, TETRACHLORO- [engelsk]    Tetraklornaftalen [norsk]   molekylformel: C10H4Cl4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,2,4-TRICHLORO- [engelsk]    1,2,4-Triklorbenzen [norsk]   molekylformel: C6H3Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANE, 1,2,3-TRICHLORO- [engelsk]    1,2,3-Triklorpropan [norsk]   molekylformel: C3H5Cl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETYL CHLORIDE, DICHLORO- [engelsk]    Dikloracetylklorid [norsk]   molekylformel: C2HCl3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZONITRILE, 2,6-DICHLORO- [engelsk]    2,6-Diklorbenzonitril [norsk]    Diklobenil [synonym]   molekylformel: C7H3Cl2N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO- [engelsk]    1,1,2,2-Tetrakloretan [norsk]   molekylformel: C2H2Cl4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, 2,3,4,6-TETRACHLORO- [engelsk]    2,3,4,6-Tetraklorfenol [norsk]   molekylformel: C6H2Cl4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,1'-OXYBIS[2-CHLORO- [engelsk]    Bis(2-kloretyl)eter [norsk]   molekylformel: C4H8Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANOIC ACID, 2,2-DICHLORO- [engelsk]    2,2-Diklorpropansyre [norsk]   molekylformel: C3H4Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PROPANE, 1,2-DIBROMO-3-CHLORO- [engelsk]    1,2-Dibrom-3-klorpropan [norsk]    DPCP [synonym]   molekylformel: C3H5Br2Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,1-ETHANEDIOL, 2,2,2-TRICHLORO- [engelsk]    2,2,2-Triklor-1,1-etandiol [norsk]    Kloralhydrat [synonym]   molekylformel: C2H3Cl3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin [norsk]   molekylformel: C3Cl3N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,4-NAPHTHALENEDIONE, 2,3-DICHLORO- [engelsk]    2,3-Diklor-1,4-naftalendion [norsk]    Diklon, 2,3-Diklor-1,4-naftokinon [synonym]   molekylformel: C10H4Cl2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENECARBOTHIOAMIDE, 2,6-DICHLORO- [engelsk]    2,6-Diklortiobenzamid [norsk]    Klortiamid [synonym]   molekylformel: C7H5Cl2NS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENEACETIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,3,6-Triklorfenyletansyre [norsk]    Klorfenac, 2,3,6-Triklorfenyleddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
METHANESULFENYL CHLORIDE, TRICHLORO- [engelsk]    Triklormetansulfenylklorid [norsk]   molekylformel: CCl4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-BUTADIENE, 1,1,2,3,4,4-HEXACHLORO- [engelsk]    1,1,2,3,4,4-Heksaklor-1,3-butadien [norsk]    Heksaklor-1,3-butadien [synonym]   molekylformel: C4Cl6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENE BIS[2-CHLORO- [engelsk]    4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) [norsk]   molekylformel: C13H12Cl2N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, 2,2'-METHYLENEBIS [3,4,6-TRICHLORO- [engelsk]    2,2'-Metylenbis(3,4,6-triklorfenol) [norsk]   molekylformel: C13H6Cl6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DICHLORO- [engelsk]    3,3'-Diklorbenzidin [norsk]   molekylformel: C12H10Cl2N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-CYCLOPENTADIENE, 1,2,3,4,5,5-HEXACHLORO- [engelsk]    1,2,3,4,5,5-Heksaklo-1,3-syklopentadien [norsk]    Heksaklosyklopentadien [synonym]   molekylformel: C5Cl6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1,1'-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO- [engelsk]    DDT [norsk]   molekylformel: C14H9Cl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3,5-TRICHLORO- [engelsk]    1,3,5-Triklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion [norsk]    Triklorisocyanursyre [synonym]   molekylformel: C3Cl3N3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bi-2,4-CYCLOPENTADIEN-1-YL, 1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-DECACHLORO- [engelsk]    Dienoklor [norsk]   molekylformel: C10Cl10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap