Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CHLOROSULFURIC ACID [engelsk]    Hydrogenklorotrioksosulfat(VI) [norsk]    Klorsulfonsyre [synonym]   molekylformel: ClHO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap