Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
CHROMIC ACID (H2CrO4), BARIUM SALT [engelsk]    Bariumkromat(VI) [norsk]   molekylformel: BaCrO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), ZINC SALT (1:1) [engelsk]    Sinkkromat(VI) [norsk]    Sinkkromat [synonym]   molekylformel: CrO4Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkromat(VI) [norsk]    Kaliumkromat [synonym]   molekylformel: CrK2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), CHROMIUM(3+) SALT [engelsk]    Dikrom(III)triskromat(VI) [norsk]    Kromkromat [synonym]   molekylformel: Cr5O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), CALCIUM SALT (1:1) [engelsk]    Kalsiumkromat(VI) [norsk]    Kalsiumkromat [synonym]   molekylformel: CaCrO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CRO4), LEAD(2+) SALT (1:1) [engelsk]    Blykromat(VI) [norsk]    Blykromat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), STRONTIUM SALT (1:1) [engelsk]    Strontiumkromat(VI) [norsk]    Strontiumkromat [synonym]   molekylformel: CrO4Sr
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap