Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdikromat(VI) [norsk]    Natriumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumdikromat(VI) [norsk]    Kaliumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2K2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap