Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
COA [engelsk]    COA (ekthetsgaranti) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 24 omtrentlig(e)
Coat [engelsk]    Frakk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
coach [norsk]    trener, leder, rådgiver, kusk [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
coache [norsk]    trene, veilede [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
coavji [samisk]    abdomen [norsk]   (s) 2. ladasealliid ja boatkkahasaid ma ?it oassi
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coavje [samisk]    abdominal [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coadgi [samisk]    kvinand [norsk]   (s) (-dgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coalkit [samisk]    knakke [norsk]   (v) (-lkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coahkki [samisk]    kneppende [norsk]   (adv) //hávdejaskat (-d-) 'kneppende stille'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coaggit [samisk]    plukke [norsk]   (v) (-kk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Coal Tit [engelsk]    Svartmeis [norsk]   Periparus ater [latin]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coaskkis [samisk]    Kaldt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
coartatio [med. el. latin]    koarktasjon [norsk]   Innsnevring, sammenpressing eller tilsnøring av et rør, en åre eller en kanal i kroppen. (f.eks. urinrøret, hovedpulsåren eller tarmen) Årsakene kan være medfødt, svulstdannelse, arrdannelse eller innskrumpning.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
coalescence [engelsk]    sammenløping, partikkelvekst, koalescens [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Coastal Miner [engelsk]    Kysttunnelfugl [norsk]   Geositta peruviana E [latin]   Vanlig Lachay 28.9., 10 Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oxyura maccoa [latin]    Kafferand [norsk]   Maccoa Duck [engelsk]   One very good sighting was that of 6 Maccoa Ducks at the Limuru Pond 18/11. This species is fairly uncommon in Kenya, but breeds fairly regularily at this pond.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
coaxial cable [engelsk]    koaksialkabel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
coating agent [engelsk]    drageringsstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
coakkalmasvist [samisk]    bedehus [norsk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coavjerožohat [samisk]    mageknipe [norsk]   (s) (-g-) //mus lea coavjerožohat 'jeg har mageknipe' //mus coavjji rohcu 'det kniper i magen på meg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Coastal express [engelsk]    Hurtigruta [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
coakci; njaláhastit [samisk]    fotfeste [norsk]   (s) 1. (-vcc-); 2. (-stt-), njalkkastit (v) 'miste fotfeste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coakkálmas; coakkalmas [samisk]    forsamling [norsk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)396: coakkalmasstohpu ~ coagginviessu ’forsamlingshus’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
coavdda; coavddalmas; koda [samisk]    kode [norsk]   (s) 1. (-vdag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Coat of mail / special Norwegian underwear [engelsk]    Brynje [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com