Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
coalkit [samisk]    knakke [norsk]   (v) (-lkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Coal Tit [engelsk]    Svartmeis [norsk]   Periparus ater [latin]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
TAR, COAL [engelsk]    PAH [norsk]    Polyaromatiske hydrokarboner [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
coalescence [engelsk]    sammenløping, partikkelvekst, koalescens [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen