Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
COBALT [engelsk]    Kobolt [norsk]   molekylformel: Co
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Cobalt-winged Parakeet [engelsk]    Koboltvingeparakitt [norsk]   Brotogeris cyanoptera [latin]   2 Eco Amazonia 4.9., 3 ss 5.9., 5 Explorer’s Inn 6.9., opptil 100+ TRC 7.-9.9., 10+ Explorer’s Inn 10.9., 2 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
COBALT CHLORIDE (CoCl2) [engelsk]    Kobolt(II)klorid [norsk]   molekylformel: Cl2Co
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap