Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
SULFURIC ACID, COBALT(2+) SALT (1+1) [engelsk]    Kobolt(II)sulfat(VI) [norsk]    Koboltsulfat [synonym]   molekylformel: CoO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap