Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
CODA [norsk]    CODA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Coda [norsk]    Den siste seksjon av et musikkstykke
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)