Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
COPPER OXIDE (Cu2O) [engelsk]    Kopper(I)oksid [norsk]    Dikopperoksid [synonym]   molekylformel: CU2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap