Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CS [norsk]    Forkortelse for Cinemascope (s.d.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 44 omtrentlig(e)
CSS [norsk]    (Cinema Subtitling System) Betegelse på DTS sitt system for å projisere teksting av film med en separat videoprojektor, synkronisert via DTS tidskodespor på filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
CSF [norsk]    CSF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CSP [engelsk]    kryptografitjenester, CSP, kryptografitjeneste (CSP) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CSR [norsk]    CSR [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CSV [norsk]    CSV [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MCS [engelsk]    multikastingsserver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
UCS [norsk]    UCS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CSF [engelsk]    cerebrospinalvæske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
CSS [forkortelse/akronym]    Cascading Style Sheets [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CSV [akronym]    Cerebrospinalvæske [norsk]   væske i hulrommene i hjerne og ryggmarg samt hjernehinne som beskytter og tilfører næring til vevet i sentralnervesystemet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
.ics [norsk]    .ics [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
.vcs [norsk]    .vcs [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BACS [engelsk]    BBS [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MBCS [norsk]    MBCS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SBCS [norsk]    SBCS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
HSCS [akronym]    Hysterosalphingo-contrast sonografi [norsk]   Undersøkelse ved bruk av ultralyd og ultralydtilpasset kontrastmiddel for å påvise om kvinnens eggledere er åpne eller tette.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
CSIRT [norsk]    Forkortelse for Computer Security Incident Response Teams. Begrepene CERT, CSIRT og IRT brukes om hverandre og uttrykker det samme.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
AD CS [norsk]    AD CS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
physics [engelsk]    fysikk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ceramics [engelsk]    keramikk [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
mnemonics [norsk]    huskekunst, mnemoteknikk [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
css-velger [norsk]    CSS selector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cryogenics [engelsk]    kuldeteknikk, kryogenikk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Diagnostics [engelsk]    Diagnose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Help Topics [engelsk]    Emner i Hjelp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
combinatorics [engelsk]    kombinatorikk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
cze/ces – cs [ISO-koder]    tsjekkisk [norsk]   Czech [engelsk]   språket i Tsjekkia
Liste over navn på språk © Språkrådet
raster graphics [engelsk]    rastergrafikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plate tectonics [engelsk]    plate tektonikk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
metamathematics [engelsk]    metamatematikk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
computer graphics [norsk]    Bilder laget på computere (f.eks. animasjon), uten bruk av kamera.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Office Diagnostics [engelsk]    Office-diagnostikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lovers are lunatics [engelsk]    Amantes sunt amentes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
background graphics [engelsk]    bakgrunnsgrafikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Diagnostics [engelsk]    Diagnoseprogram for Windows [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Subject Area Ceramics [engelsk]    fagområde keramikk [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
pixmap/raster graphics [engelsk]    (raster-)bilde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
readability statistics [engelsk]    lesbarhetsstatistikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Portable Network Graphics [norsk]    Portable Network Graphics [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Quality Metrics [engelsk]    måledata for tjenestekvalitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
integrated drive electronics [engelsk]    Integrated Drive Electronics (IDE) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
integrated device electronics [engelsk]    Integrated Device Electronics (IDE), Integrated Device Electronics (IDE) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
intelligent drive electronics [engelsk]    Intelligent Drive Electronics (IDE) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Live Basics [norsk]    Microsoft® Office Live Basics [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft