Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
CSS [norsk]    (Cinema Subtitling System) Betegelse på DTS sitt system for å projisere teksting av film med en separat videoprojektor, synkronisert via DTS tidskodespor på filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
CSS [forkortelse/akronym]    Cascading Style Sheets [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
css-velger [norsk]    CSS selector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft