Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CT [forkortelse/akronym]    computertomografi [norsk]   det samme som eng. CAT (computed axial tomography). CT er en røntgenundersøkelse som lager bilder av indre organer o.l., og lager mer avanserte bilder enn vanlig røntgen. Bildene blir som tverrsnitt (pølseskiver). CT brukes både til å se nærmere på skjelettlidelser og til å se på indre organer. CT-undersøkelsen foregår inne i en trommel.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 205 omtrentlig(e)
CTR [Forkortelse]    Click Through Rate [engelsk]   Antall klikk på en webannonse i forhold til hvor mange ganger den er blitt vist. Gir en pekepinn på hvor effektiv annonsen er, og hvor relevant det aktuelle nøkkelordet er for annonsen i søkemotorer.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
MCT [norsk]     Trikarbonylsyklopentadienyl-metyl-1-mangan [synonym]   molekylformel: C8H5Mn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CTS [norsk]    Custody Transfer System - Beregningssystem for kjøpt/solgt mengde LNG/LPG lasting/lossing til/fra skip. Resulterer i en "Kassalapp" med data som kjøper, selger og en ekstern surveyor kontrollregner og godkjenner ved alle gasstransaksjoner.
Maritim ordliste © MaritimStart
CTI [norsk]    Forkortelse for Computer Telephony Integration. CTI ser på integrasjon mellom telefoni og datamaskiner. Eksempler kan være programvare som viser relevant informasjon på skjermen knyttet til det telefonnummeret som ringer inn.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
CTL [engelsk]    sertifikatklareringsliste (CTL), sertifikatklareringsliste (CTL - Certificate Trust List) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CTO [engelsk]    CTO, CTO [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CTS [engelsk]    CTS (Clear To Send) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CTS [engelsk]    karpaltunnelsyndrom [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OCT [norsk]    OCT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PCT [norsk]    PCT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ECT [forkortelse/akronym]    electroconvulsive therapy [engelsk]   (elektrosjokk, brukes i psykiatrien for å behandle bl.a. alvorlige depresjoner)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
RCT [akronym]    Randomisert forsøk [norsk]   Randomised trial [engelsk]   Et randomisert forsøk er et vitenskapelig studiedesign som kan brukes til å måle effekten av ulike behandlinger. Et randomisert forsøk er også kalt et randomisert kontrollert forsøk (RCT). I et randomisert forsøk fordeles deltakerne tilfeldig - randomiseres - mellom to eller flere grupper. En gruppe får den behandlingen som forskeren vil vurdere effekten av. En annen gruppe (kontrollgruppen), får en annen behandling, placebo eller ingen behandling.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Hct [forkortelse]    Hematokritt [norsk]   Volumandelen av røde blodlegemer i blodet uttrykt i prosent.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Ctp [norsk]    computer to plate [engelsk]   utkjøringsenhet for plater hvor RIP filene overføres direkte til plater ved laserteknologi.
Grafisk ordliste © Grøset
SECT [norsk]    SECT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
elect [engelsk]    velge; utvalgt, utkåret [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
eject [engelsk]    løs ut, åpne [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tract [engelsk]    område [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
SPECT [akronym]    Hjernescintigrafi [norsk]   single photon emission computerized tomography [engelsk]   SPECT (single photon emission computerized tomography) av hjernen viser perfusjon av hjernen og vil på denne måten avspeile metabolismen. Ved organisk hjernesykdom kan det oppstå forandringer i det regionale blodomløpet. Kombinert bruk av MR og SPECT som utfylling til klinisk undersøkelse antas å gi svært stor presisjon ved diagnostisering av Alzheimers sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS
impact [engelsk]    virkning, effekt [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
abduct [engelsk]    bortføre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
affect [engelsk]    virke inn på, berøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
effect [engelsk]    virkning, effekt; få til, få i stand [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
impact [engelsk]    støt, slag; virkning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reject [engelsk]    vrake; avvise [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
strict [engelsk]    nøyaktig, nøye; streng; fullstendig; stiv [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
detect [engelsk]    gjenkjenne, oppdage [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
object [engelsk]    objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
select [engelsk]    merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aspect [engelsk]    utseende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
depict [engelsk]    avbilde, tegne [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
impact [engelsk]    slag, støt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
resect [engelsk]    fjerne, skjære bort [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
project [engelsk]    tiltak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
product [engelsk]    produkt [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
inflict [engelsk]    tildele, tilføye, volde, påføre; påtvinge [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
reenact [engelsk]    rekonstruere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
verdict [engelsk]    dom; (juridisk) kjennelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
connect [engelsk]    forbinde, koble til/opp [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
extract [engelsk]    pakke ut, dekomprimere, trekke ut [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
subject [engelsk]    emne, (om kryptering:) utstedt til, den som er sertifisert e.l. [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
connect [engelsk]    koble til [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
connect [engelsk]    koble til [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Connect [engelsk]    Koble til [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contact [engelsk]    kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contact [engelsk]    kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contact [engelsk]    kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
extract [engelsk]    pakke ut [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
product [engelsk]    produkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
project [engelsk]    prosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
project [engelsk]    prosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Project [engelsk]    Prosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
protect [engelsk]    beskytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
protect [engelsk]    beskytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
protect [engelsk]    beskytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
subject [engelsk]    emne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contact [engelsk]    kontakt, bergartsgrense [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
extract [engelsk]    trekk ut [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
suspect [engelsk]    mistenke [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
collect [engelsk]    ta vare på, samle, samle opp, fange opp, oppfange, ta ut, fjerne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
compact [engelsk]    plugg, klump, brikett [norsk]   (n)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
compact [engelsk]    kompakt [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
compact [engelsk]    kompakt(en) [norsk]   (subst.) (kompakt mengde)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
project [engelsk]    projisere [norsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
District [engelsk]    Bydel [norsk]   f.eks. Bydel Bjerke = City of Oslo, Bjerke District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
distract [engelsk]    distrahere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
interact [engelsk]    påvirke hverandre (gjensidig), gripe inn i (innvirke på) hverandre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
redirect [engelsk]    videresende, omadressere [norsk]   (omdirigere)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
conflict [engelsk]    konflikt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contract [engelsk]    kontrakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contract [engelsk]    kontrakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CTRL key [engelsk]    Ctrl-tasten [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prospect [engelsk]    undersøke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prospect [engelsk]    kundeemne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
redirect [engelsk]    omdirigere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distinct [engelsk]    atskilt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
interact [engelsk]    påvirke hverandre [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cataract [norsk]    grå stær
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
interject [engelsk]    skyte inn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
intersect [engelsk]    krysse hverandre; berører hverandre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
misdirect [engelsk]    feildirigere, vise gal vei; feiladressere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
intersect [engelsk]    snitt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reconnect [engelsk]    koble til på nytt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
by-product [engelsk]    biprodukt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disconnect [engelsk]    kople fra [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
3-D effect [engelsk]    3D-effekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
COM object [engelsk]    COM-objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
job object [engelsk]    jobbobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OLE object [engelsk]    OLE-objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
subcontact [engelsk]    reservekontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
subproject [engelsk]    underprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
circumspect [engelsk]    forsiktig [norsk]   (klok og ...)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
side effect [engelsk]    bivirkning, (sideeffekt) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AutoConnect [engelsk]    Autotilkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AutoCorrect [engelsk]    Autokorrektur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
high-impact [engelsk]    stor effekt / ha god virkning på [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tag Contact [engelsk]    Merk kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
text effect [engelsk]    teksteffekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
text object [engelsk]    tekstobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
USER object [engelsk]    USER-objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
speichelect [tysk]    spyttsikker, motstandsdyktig mot spytt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dot product [engelsk]    prikkprodukt [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
CT, CT scan [norsk]    En test som bruker røntgen og datamaskiner til å lage bilder av kroppens organer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
autoabstract [engelsk]    autosammendrag [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
child object [engelsk]    underordnet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cost project [engelsk]    kostnadsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
interconnect [engelsk]    sammenkoble [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail contact [engelsk]    e-postkontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
time project [engelsk]    tidsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
active object [engelsk]    aktivt objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
E-Gov-Project [engelsk]    Webprosjekt for det offentlige [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inline object [engelsk]    linjebundet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linked object [engelsk]    koblet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
macro project [engelsk]    makroprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent object [engelsk]    overordnet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sync conflict [engelsk]    synkroniseringskonflikt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
write-protect [engelsk]    skrivebeskytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
outer product [engelsk]    ytreprodukt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Rural district [engelsk]    Bygd [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
adverse effect [engelsk]    skadevirkning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
study contract [engelsk]    studiekontrakt [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
After the fact [engelsk]    Ex post facto [latin]   Retrospectively
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
After the fact [engelsk]    Post factum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
drawing object [engelsk]    tegning [norsk]   (tegneobjekt; ordene brukes synonymt både på norsk og engelsk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ActiveX object [engelsk]    ActiveX-objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drawing object [engelsk]    tegnet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent project [engelsk]    hovedprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service object [engelsk]    serviceobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WinSock Direct [norsk]    WinSock direct [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Altered object [engelsk]    en ting som er pyntet (boks, cd osv)
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
device conflict [engelsk]    enhetskonflikt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
embedded object [engelsk]    innebygd objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
invoice product [engelsk]    fakturaprodukt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
invoice project [engelsk]    fakturaprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
summary project [engelsk]    oppsummeringsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
building project [engelsk]    byggetiltak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
By that very act [engelsk]    Eo ipso [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
animation effect [engelsk]    animasjonseffekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Assistant object [engelsk]    assistentobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business contact [engelsk]    forretningskontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Project [engelsk]    Forretningsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
container object [engelsk]    beholderobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
external project [engelsk]    eksternt prosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
internal project [engelsk]    internt prosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Math Autocorrect [engelsk]    Matematisk autokorrektur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
shadowing effect [engelsk]    skyggeeffekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
By that very fact [engelsk]    Ipso facto [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
To write is to act [engelsk]    Scribere est agere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Active User Object [norsk]    Active User Object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
application object [engelsk]    programobjekt, programobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automation object [engelsk]    automatiseringsobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
completed contract [engelsk]    fullført kontrakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
connection object [engelsk]    tilkoblingsobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
federated contact [engelsk]    kontakt som er medlem av organisasjonsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
investment project [engelsk]    investeringsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
method of contact [engelsk]    kontaktform [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
neglected contact [engelsk]    forsømt kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
performance object [engelsk]    ytelsesobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
permission object [engelsk]    tillatelsesobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
persistent object [engelsk]    fast objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
substitute product [engelsk]    erstatningsprodukt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
respiratory tract [engelsk]    luftveiene [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
my thoughts exact [engelsk]    Som jeg skulle sagt det selv [norsk]   MTE [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
local government act [engelsk]    kommuneloven [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
industrial district [engelsk]    industristrøk [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Local Government Act [engelsk]    kommuneloven [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Associate to Contact [engelsk]    Tilknytt til kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
conversation subject [engelsk]    samtaleemne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DirectX Media Object [engelsk]    DirectX-medieobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed-price project [engelsk]    fastprisprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Group Policy object [engelsk]    gruppepolicyobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail-enabled object [engelsk]    e-postobjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user-defined object [engelsk]    brukerdefinert objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
intercept, intersect [engelsk]    krysse hverandre [norsk]   (v.) (om to kurver eller grafer)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
intercept, intersect [engelsk]    skjære hverandre [norsk]   (v.) (om to kurver eller grafer)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Human Genome Project [norsk]    Gigantisk internasjonalt vitenskapelig prosjekt for å kartlegge den samlede, menneskelige arvemasse; det humane genom. En internasjonal forskerorganisasjon, HUGO, ble opprettet for å koordinere prosjektet.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Ctenodiscus crispatus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Ctenolabrus rupestris [latin]    Bergnebb [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, berggyltfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
entry animation effect [engelsk]    startanimasjonseffekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
exit animation effect [engelsk]    sluttanimasjonseffekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media Connect [norsk]    Windows Media Connect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logical matrix product [engelsk]    logisk matriseprodukt [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Director of ... District [engelsk]    Bydelsdirektør i Bydel ...  [norsk]   f.eks. Bydelsdirektør i Bydel Bøler/eg. Director of Bøler District
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Active Directory contact [engelsk]    Active Directory-kontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enterprise-level project [engelsk]    prosjekt på virksomhetsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Graham-Leach-Bliley Act [engelsk]    Den amerikanske loven Graham-Leach-Bliley Act (GLB) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primary business contact [engelsk]    hovedforretningskontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
time and material project [engelsk]    etter regning-prosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Use of D has this effect [engelsk]    D har denne virkningen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Stability and Growth Pact [engelsk]    Stabilitets- og vekstpakten [norsk]   SGP [forkortelse]   EUs virkemiddel for å holde budsjettdisiplin i den økonomiske og monetære unionen ØMU. Stabilitetspaktens kriterier inkluderer regelen om maksimalt budsjettunderskudd på tre prosent av BNP.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
neglected business contact [engelsk]    forsømt forretningskontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft Office InterConnect [norsk]    Microsoft Office InterConnect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inner product, scalar product [engelsk]    indreprodukt [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
cross-product, vector product [engelsk]    kryssprodukt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
vector product, cross-product [engelsk]    vektorprodukt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
practical applicability of the Act [engelsk]    lovens saklige virkeområde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
external frameworks of the project [engelsk]    tiltakets ytre rammer [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
In dubious cases, you should not act [engelsk]    In dubiis non est agendum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Children's Online Privacy Protection Act [engelsk]    Den amerikanske loven Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
high-density multichip interconnect [engelsk]    HDMI (High-Density Multichip Interconnect) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Platform for Privacy Preferences Project [norsk]    Platform for Privacy Preferences Project [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transboundary environmental effects/impact [engelsk]    grenseoverskridende miljøpåvirkninger [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Everything that comes in threes is perfect [engelsk]    Omne trium perfectum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
scalar product, inner product, dot product [engelsk]    skalarprodukt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Health Insurance Portability and Accountability Act [engelsk]    Den amerikanske loven Health Insurance Portability Accountability Act (HIPAA) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft