Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOBUTANE  [engelsk]    Syklobutan [norsk]   molekylformel: C4H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap