Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CYCLOHEXANAMINE [engelsk]    Sykloheksylamin [norsk]    Cykloheksylamin  [synonym]   molekylformel: C6H13N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
CYCLOHEXANAMINE, N-CYCLOHEXYL- [engelsk]    Disykloheksylamin [norsk]    Dicykloheksylamin [synonym]   molekylformel: C12H23N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CYCLOHEXANAMINE, N-CYCLOHEXYL-, NITRITE [engelsk]    Disykloheksylammoniumnitritt  [norsk]    Dicykloheksylammoniumnitritt  [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap