Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CYCLOHEXANONE [engelsk]    Sykloheksanon [norsk]    Anon, Cykloheksanon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOHEXANONE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylsykloheksanon [norsk]    2-Metylcykloheksanon [synonym]   molekylformel: C7H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap