Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
CYCLOHEXENE [engelsk]    Sykloheksen [norsk]    Cykloheksen [synonym]   molekylformel: C6H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)- [engelsk]    1-Metyl-4-(1-metyletenyl)sykloheksen [norsk]    Dipenten, 1,8(9)-p-Mentadien [synonym]   molekylformel: C10H16
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYLIDENE)- [engelsk]    Terpinolen [norsk]   molekylformel: C10H16
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap