Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Caatingaspett [norsk]    Green-barred Woodpecker [engelsk]   Colaptes melanochloros [latin]   Sett relativt ofte. Fugler som ble sett i nordlige, vestlige og sentrale områder og så langt øst som Ibera tilhører under-arten melanolaimus. Denne formen har, inntil nylig, blitt regnet som en fullgod art; Golden-breasted Woodpecker. Enkeltindivid av underarten melanochloros ble sett lengst nordøst, i henholdsvis Araucaria Prov. Park 1.12., og Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no