Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cachexi [norsk]    Avmagring grunnet kreft eller annen sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
cachexia [med. el. latin]    kakeksi [norsk]   Sterk avmagring og særs dårlig allmenntilstand. Ses hos personer med langtkommen alvorlig sykdom (kreft, aids).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no