Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cacicus chrysonotus [latin]    Bergkasik [norsk]   Mountain Cacique [engelsk]   H Pillahuata 12.9., H Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no