Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cacicus haemorrhous [latin]    Rødgumpkasik [norsk]   Red-rumped Cacique [engelsk]   Relativt vanlig i Misiones 1.-4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no