Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cadenza [norsk]    En virtous passasje vanligvis å finne nær slutten av en konsert-del eller en vokal arie. Candenzaen er ofte basert på et stykkes tema. I den klassiske og romantiske perioden ble det forventet at uttøverne skulle improvisere eller lage sine egne candenzaer, selv om Mozart begynte å skrive cadenzaer for noen av sine piano-konserter.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)