Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Caelum non animum mutant qui trans mare currunt [latin]    They change the sky, not their soul, who run across the sea [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom