Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Caesar or nothing [engelsk]    Aut Caesar aut nihil [latin]   i.e., all or nothing
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom