Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Calidris alpina [latin]    Myrsnipe [norsk]   Dunlin [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alpina [latin]    Myrsnipe [norsk]   Dunlin [engelsk]   Relativt vanlig Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris alpina [latin]    Myrsnipe [norsk]   Dunlin [engelsk]   Observasjonene var som følger, alle fra Keoladeo: 200 ind. 19.2., 50 ind. 21.2. og 2 ind. 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no