Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Calidris fuscicollis [latin]    Bonapartesnipe [norsk]   White-rumped Sandpiper [engelsk]   10 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris fuscicollis [latin]    Bonapartesnipe [norsk]   White-rumped Sandpiper [engelsk]   1 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no