Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
call forwarding [engelsk]    viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call forwarding [engelsk]    Viderekobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Call Forwarding On [engelsk]    Viderekobling på [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Forwarding Off [engelsk]    Viderekobling av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft