Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Callionymidae [latin]    Fløyfiskfamilien [norsk]   Familie (bl.a. vanlig fløyfisk, flekket fløyfisk, liten fløyfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag