Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Callosciurus notatus [latin]    Rødbuket praktekorn [norsk]   Plantain Squirrel [engelsk]   1 ind Sukau 13., 3-4 ind ss 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no