Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Calocitta formosa [latin]    Småskjæreskrike [norsk]   White-throated Magpie-Jay [engelsk]   Tallrik Santa Rosa 26/2, få str Liberia-Monteverde 27/2, 1 str Monteverde-Arenal 29/2, 2 San Luis Valley 9/3, 1 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no