Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Calyptomena whiteheadi E [latin]    Svartstrupebrednebb [norsk]   Whitehead's Broadbill [engelsk]   1 ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett svært dårlig ss 7., 2 ind sett godt ss 8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no