Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campephaga petiti [latin]    Satenglarveeter [norsk]   Petit's Cuckoo-shrike [engelsk]   A fair number of this species was recorded in Kakamega Forest: 3 birds 26/11 and 5 the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no