Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campephilus melanoleucos [latin]    Høvdingspett [norsk]   Crimson-crested Woodpecker [engelsk]   1 Eco Amazonia 5.9., 1 TRC 8.9., 1 Manu Road 15. og 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no