Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campethera caroli [latin]    Brunørespett [norsk]   Brown-eared Woodpecker [engelsk]   One of the highlights our last morning in Kakamega Forest 27/11 was a splendid Brown-eared Woodpecker that showed itself very well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no