Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campylopterus hemileucurus [latin]    Fiolettsabelvinge [norsk]   Violet Sabrewing [engelsk]   15 Carara 24/2, 3 ss 25/2, flere Monteverde 27/2, flere ss 28/2, flere ss 9/3, flere ss 10/3, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no