Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campylorhamphus falcularius [latin]    Svartbuetreløper [norsk]   Black-billed Scythebill [engelsk]   1 Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no