Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campylorhynchus turdinus [latin]    Trostesmett [norsk]   Thrush-like Wren [engelsk]   Regelmessig i Tambopataområdet 3.-10.9. (-8.9.), H Pantiacolla 20. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no