Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Campylorhynchus zonatus [latin]    Båndryggsmett [norsk]   Band-backed Wren [engelsk]   2 (reir) La Selva 1/3, 2 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no